Facebook Twitter
gPlus 
-

เปิดตัวโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” เปิดตัวโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017”
ปั่นเที่ยวสัมผัส
8 เส้นทางกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
สร้างประสบการณ์ใหม่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามเส้นทางจักรยาน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
สระแก้ว
-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-นครนายก

 

กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม

นายสมชัย   อมรวัฒนสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ และนครนายกได้จัดกิจกรรมโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด กลุ่มภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัด สระแก้ว, ปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ และนครนายก

พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน และร่วมทำกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม อันจะเป็นการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  ภาคกลางตอนกลางทั้ง 5 จังหวัด ตลอดจนประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม5จังหวัดภาคกลางตอนกลางให้ดียิ่งขึ้น

“หลังเปิดให้ภาคตะวันออก.เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เออีซี  ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ของจังหวัดในกลุ่ม เบญจบูรพาทั้ง 5 จังหวัดมีการเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลดีให้ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าโอท็อป  เกิดการขยายตัวของธุรกิจการค้า  ซึ่งในอนาคตเราจะผสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนเกลางให้มีความเข้มแข็ง   โดยขณะนี้ยกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาได้ผนึกความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และมีแผนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกีฬา เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักกีฬาหน้าใหม่

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดสระแก้ว นั้น เป็นเส้นทางทางหลวงชนบท เป็นถนนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชมรมจักรยานต่างๆ จึงมีส่วนสำคัญมาช่วยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าว

กิจกรรมโครงการ“BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้แบ่งเส้นทางการปั่นจักรยานทั้งหมดออกเป็น 8 เส้นทาง ประกอบด้วย

             เส้นทางที่ 1        จังหวัดสระแก้ว : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

     “ปั่นปลูกป่า…ตามรอยพ่อ”  (ระยะทาง 70 กิโลเมตร)

           

เส้นทางที่ 2        จังหวัดปราจีนบุรี : วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

      “ปั่นตามรอยอารยธรรมปราจีนบุรี” (ระยะทาง 40  กิโลเมตร)

 

เส้นทางที่ 3        จังหวัดนครนายก : วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

       “ปั่นตามรอยธรรมชาติ น้ำฟ้าป่าเขา” (ระยะทาง 45 กิโลเมตร)

 

            เส้นทางที่ 4        จังหวัดฉะเชิงเทรา : วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

      "ปั่นขอพรพระพิฆเนศ 3 ปาง" (ระยะทาง 66 กิโลเมตร)

 

            เส้นทางที่ 5        จังหวัดสมุทรปราการ : วันอาทิตย์ที่13 สิงหาคม 2560

      “ปั่นชมนครเขื่อนขันธ์พระประแดง” (ระยะทาง 44 กิโลเมตร)

 

เส้นทางที่ 6        จังหวัดสระแก้ว–ปราจีนบุรี : วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

                             "ปั่นตามรอยพ่อ สานต่อคืนวิถีธรรมชาติ" (ระยะทาง 76 กิโลเมตร)

 

เส้นทางที่ 7        จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

                             “ปั่นชมตะวัน สัมผัสมหัศจรรย์เขื่อนดิน” (ระยะทาง 68 กิโลเมตร)

 

เส้นทางที่ 8        จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ  : วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

                             “ปั่นตามรอยสายน้ำแห่งศรัทธา” (ระยะทาง 90 กิโลเมตร)

 

ทุกสนามเริ่มลงทะเบียนหน้างาน 06:00 น. / ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน เวลา 8:00 น.

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  064-628-8182   

 

 

โดย : โครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING9 ก.ค. 2560 เวลา 17:00182.232.181.182392
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน