Facebook Twitter
gPlus 
-

นวัตกรรมเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

 

 


รายงานโดย China Report

 

เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซี โดยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด มีกลุ่มอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุด และมีเมืองน้อยใหญ่มากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า เขตเฉิงตู-ฉงชิ่ง มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมเกือบ 7 ล้านล้านหยวนในปี 2562 นับเป็นอีกหนึ่งขุมพลังทางเศรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย

 

ในช่วงต้นปี 2563 คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงินของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ประกาศสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับชาติ ต่อมาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยแพร่แนวทางส่งเสริมการพัฒนารูปแบบใหม่ในภาคตะวันตกของจีนโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับความพยายามในการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง ให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-ฉงชิ่ง ได้เปิดให้บริการ หลังผ่านการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา การป้องกันภัยพิบัติ การทดสอบ และการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ โดยช่วยลดเวลาเดินทางระหว่างสองเมืองเหลือเพียงหนึ่งชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มความถี่ของการให้บริการรถไฟหัวกระสุนเป็นทุก 20 นาที เพื่อทำให้การเดินทางระหว่างสองเมืองเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

 

การขนส่งระหว่างเฉิงตู-ฉงชิ่ง ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้น เป็นผลพวงมาจากการใช้เทคโนโลยีทางรถไฟอันเป็นกรรมสิทธิ์ของมณฑลเสฉวน โดยมณฑลเสฉวนได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การสำรวจ การออกแบบและให้คำปรึกษา การก่อสร้างโครงการ การดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ และห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าการผลิตทะลุ 1.5 แสนล้านหยวนต่อปี

 

การพัฒนาคุณภาพสูง

 

XGimi บริษัทผู้ผลิตโปรเจคเตอร์อัจฉริยะจากเฉิงตู ได้รับการจดทะเบียนบนกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (STAR Market) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นับเป็นบริษัทเทคโนโลยีแห่งที่ 6 จากเฉิงตูที่ได้จดทะเบียนบนกระดานหุ้น STAR Market ซึ่งมีลักษณะคล้ายดัชนี Nasdaq ของตลาดหุ้นสหรัฐ

 

ความสำเร็จในการจดทะเบียนบนกระดาน STAR Market ของบริษัทเทคโนโลยีจากเฉิงตูนั้น เป็นผลพวงมาจากการที่เฉิงตูวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเขตอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉิงตู ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท XGimi นั้น เป็นบ้านของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกมากมาย เช่น Luwei ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฟโตอิเล็กทริก, LG Chem, Tianma ผู้จัดหาโซลูชันจอแสดงผล, Chengdu COE ผู้ผลิต LCD substrate และ TCL เป็นต้น ก่อเกิดเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในการส่งเสริมเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างบิ๊กดาต้า บล็อกเชน และ IoT ขณะเดียวกัน บริษัทเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมแรกในเฉิงตูที่มีมูลค่าการผลิตทะลุ 1 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติยังแสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่ปี 2563 กว่า 90% ของโครงการลงทุนใหม่ในเฉิงตูเป็นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วเมือง

 

เมืองเฉิงตูคงไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จอันโดดเด่นเช่นนี้ได้ หากปราศจากการสนับสนุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีจากรัฐบาลมณฑลเสฉวน โดยระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563) มณฑลเสฉวนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างเขตสาธิตเพื่อนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงผลการวิจัยยาใหม่และเทคโนโลยี AI โดยได้มีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมากกว่า 1,800 แพลตฟอร์ม

 

ขณะเดียวกัน ข้อมูลสถิติจากเทศบาลเมืองฉงชิ่งก็ตอกย้ำความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพสูง โดยระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 นั้น อุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์คิดเป็นสัดส่วน 37.9% และ 55.7% ของการเติบโตเชิงอุตสาหกรรมในเมืองฉงชิ่งตามลำดับ ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคิดเป็นสัดส่วน 58.6% ขณะที่จำนวนธุรกิจไฮเทคเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าตัว นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมชั้นนำ 88 แห่งยังมาเปิดสำนักงานในฉงชิ่ง รวมถึงศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับชาติ 64 แห่ง ส่วนจำนวนนักวิจัยก็พุ่งขึ้น 64.4% ด้านสัดส่วนการถือครองสิทธิบัตรต่อ 10,000 คนก็เพิ่มขึ้น 7 นอกจากนี้ นักวิจัยในเมืองฉงชิ่งยังคว้ารางวัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึง 29 รางวัล ขณะที่มูลค่าการทำสัญญาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแตะ 1 แสนล้านหยวน

 

ปัจจุบัน เขตเฉิงตู-ฉงชิ่ง ผลิตสินค้าและบริการคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก จึงก้าวขึ้นเป็นตัวเชื่อมสำคัญในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

 

ในระหว่างการประชุมสองสภาปี 2564 เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง และการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ทางภาคตะวันตกของจีนของทั้งสองเมืองได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วประเทศอีกครั้ง ในอนาคต ทั้งสองเมืองจะกระชับความร่วมมือ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างอิสระ ทำงานร่วมกันเพื่อบุกเบิกสิ่งใหม่ในภาคส่วนที่มีความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างขั้วการเติบโตเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน

 

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1454489/20210311154233.jpg

โดย : Media12312 มี.ค. 2564 เวลา 15:55110.77.196.844,361
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน