Facebook Twitter
gPlus 
-

จีนประกาศปฏิญญาต้าหลี่ ขับเคลื่อนบริการต่อเครื่อง-สร้างฮับการบินใหม่ในการประชุม Yunnan Aviation & Tourism Conference ครั้งที่ 6 ณ เมืองต้าหลี่เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากกลุ่มท่าอากาศยานและบริษัทผู้ให้บริการ OTA ของจีนรวมกันทั้งสิ้น 13 ราย ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาต้าหลี่ (Dali Declaration) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบริการต่อเครื่องข้ามสายการบิน ยกระดับคุณภาพบริการการบินพลเรือน และร่วมสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่

ปฏิญญาต้าหลี่

1. พวกเรา ผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานและบริษัทผู้ให้บริการ OTA ได้เข้าร่วมการประชุม Dali Forum เมื่อวันที่ 26 เมษายน ณ เมืองต้าหลี่ ซึ่งได้มีการหารือในเรื่องการสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่ในอนาคต

2. เราเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในยุคดุลยภาพใหม่ (New Normal) ยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยปัจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจแต่ละตัวล้วนปรากฏแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

3. เราเล็งเห็นว่า วงการการบินในประเทศยังคงมีความต้องการแข็งแกร่ง ปริมาณงานของท่าอากาศยานยังคงเติบโตในระดับสูง ขณะที่การเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบุคคลทั่วไป

4. เราเล็งเห็นว่า ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในอุตสาหกรรมการบินในประเทศได้ปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้น โดยเราล้วนเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความก้าวหน้า ความปลอดภัยกับผลประโยชน์ และความปลอดภัยกับการดำเนินการตามปกติ

5. เราเล็งเห็นว่า โครงการริเริ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "Sincere Service" และ "Building of Civil Aviation Service Quality System" ซึ่งดำเนินการโดยกรมการบินพลเรือนจีน (CAAC) มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมงานบริการ พร้อมยกระดับความพึงพอใจและการได้ประโยชน์ของสาธารณชนในบริการด้านการบิน

6. เราเล็งเห็นว่า เมื่อประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ท่าอากาศยานในภูมิภาคต่าง ๆ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมงานในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นบริการต่อเครื่องข้ามสายการบินและการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่ ทั้งยังนำไปสู่การสร้างกลุ่มท่าอากาศยานที่มีกรอบการดำเนินงานชัดเจน พร้อมด้วยเครือข่ายเส้นทางบินในประเทศที่สะดวกสบาย

7. เราเล็งเห็นว่า ระดับการพัฒนาของท่าอากาศยานในประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ของจีนยังคงมีความแตกต่างกันมาก โดยท่าอากาศยานเหล่านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า

8. เราเล็งเห็นว่า เมื่อท่าอากาศยานจีนมีการกำหนดมาตรฐานความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน มีการร่วมงานกันเพื่อยกระดับคุณภาพบริการนักเดินทาง พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์อันดีแก่นักเดินทางแล้ว แม้ท่าอากาศยานเหล่านี้มีทรัพยากรจำกัด แต่ก็จะสามารถเปิดโอกาสให้นักเดินทางเข้ารับบริการการบินพลเรือนได้ในจำนวนที่มากขึ้น แก้ไขจุดติดขัดในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ และปรับปรุงโหลดแฟกเตอร์ของสายการบิน

9. ปฏิญญาต้าหลี่จึงมีขึ้นในการประชุมครั้งนี้ โดยคณะผู้บริหารจัดการที่เข้าร่วมการประชุมได้ให้คำมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้:

1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยกระดับมาตรฐานงานบริการผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้น

1.1 เร่งสร้างจุดตรวจตราภาษีศุลกากรที่มีขั้นตอนการทำงานรวดเร็วตามท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยมีแผนเปิดเคลียร์ภาษีด้วยบอร์ดดิ้งพาสภายในปี 2562 และเคลียร์ภาษีด้วยเอกสารภายในปี 2563

1.2 เสริมศักยภาพของท่าอากาศยานในการติดตามสัมภาระ อำนวยความสะดวกแก่สายการบินในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IATA Resolution 753 ในปี 2561 และจัดตั้งระบบติดตามสถานะสัมภาระ

1.3 ยกระดับประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในการขนย้ายสัมภาระ ควมคุมดูแลเวลาขนย้ายสัมภาระของผู้โดยสารต่อเครื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนด MCT ของท่าอากาศยาน และทำให้มั่นใจว่าสัมภาระจะมาถึงเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยาน

2 ขับเคลื่อนการกำหนดมาตรฐานการต่อเครื่องข้ามสายการบิน (CAT)

2.1 ขับเคลื่อนการแบ่งปันข้อมูล CAT

2.2 รองรับขั้นตอนการเช็คอินทรู (through-check) สัมภาระ เมื่อผู้โดยสารต่อเครื่องข้ามสายการบิน

2.3 รองรับผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่องข้ามสายการบิน ในการพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสที่ท่าอากาศยานต้นทาง

2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต่อเครื่องข้ามสายการบินตลอดกระบวนการ

2.5 ร่นระยะเวลาต่อเครื่องบินขั้นต่ำ (MCT) ตามท่าอากาศยานต่าง ๆ

3 พัฒนางานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทุกฝ่ายจะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกัน ในการพัฒนางานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมจัดตั้งเครือข่ายงานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามขอบข่ายดังนี้:

4 แบ่งปันและเปิดการเข้าถึง

4.1 มุ่งมั่นให้กับการยกระดับคุณภาพงานบริการการบิน ส่งเสริมและควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมงานบริการ พร้อมสนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรกับฝ่ายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

4.2 มุ่งมั่นให้กับการยกระดับประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าอากาศยานและการสร้างฮับระดับภูมิภาค เสริมสร้างการประสานงาน และสนับสนุนการเปิดการเข้าถึงร่วมกัน

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180426/2116090-1

โดย : IQML27 เม.ย. 2561 เวลา 14:06134.236.16.134222
ตอบกระทู้
Tags » - 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน