Facebook Twitter
gPlus 

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข

โดย : ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน9 ส.ค. 2562 เวลา 08:07101.108.101.90380
ตอบกระทู้
p 
ความคิดเห็นที่ 40

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:12
ความคิดเห็นที่ 39

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:11
ความคิดเห็นที่ 38

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:10
ความคิดเห็นที่ 37

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:09
ความคิดเห็นที่ 36

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:08
ความคิดเห็นที่ 35

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:08
ความคิดเห็นที่ 34

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:07
ความคิดเห็นที่ 33

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:07
ความคิดเห็นที่ 32

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:06
ความคิดเห็นที่ 31

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:03
ความคิดเห็นที่ 30

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:03
ความคิดเห็นที่ 29

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 11:01
ความคิดเห็นที่ 28

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 10:58
ความคิดเห็นที่ 27

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 10:57
ความคิดเห็นที่ 26

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 10:56
ความคิดเห็นที่ 25

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

125.24.169.799 ส.ค. 62 - 09:39
ความคิดเห็นที่ 24

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี 

พ่อหลวง คือ พ่อเรา

พ่อหลวง คือผู้ให้

125.24.169.799 ส.ค. 62 - 09:37
ความคิดเห็นที่ 23

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

125.24.169.799 ส.ค. 62 - 09:36
ความคิดเห็นที่ 22

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข

125.24.169.799 ส.ค. 62 - 09:36
ความคิดเห็นที่ 21

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:34
ความคิดเห็นที่ 20

สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:33
ความคิดเห็นที่ 19

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:33
ความคิดเห็นที่ 18

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:32
ความคิดเห็นที่ 17

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:32
ความคิดเห็นที่ 16

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:31
ความคิดเห็นที่ 15

 พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:30
ความคิดเห็นที่ 14

เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:30
ความคิดเห็นที่ 13

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:29
ความคิดเห็นที่ 12

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 09:28
ความคิดเห็นที่ 11

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 09:02
ความคิดเห็นที่ 10

พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม

125.24.169.799 ส.ค. 62 - 09:00
ความคิดเห็นที่ 9

 เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 08:59
ความคิดเห็นที่ 8

พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:52
ความคิดเห็นที่ 7

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:52
ความคิดเห็นที่ 6

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:51
ความคิดเห็นที่ 5

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:50
ความคิดเห็นที่ 4

เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:49
ความคิดเห็นที่ 3

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด 

101.108.101.909 ส.ค. 62 - 08:48
ความคิดเห็นที่ 2

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 08:30
ความคิดเห็นที่ 1

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

101.108.104.729 ส.ค. 62 - 08:29

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน