Facebook Twitter
gPlus 

?KING POWER THAI POWER พลังคนไทย? ส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคม

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม  ภายใต้โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทยผ่านการสร้างและส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะ “เยาวชน” ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต 

โดยในปี 2560 นี้ บริษัทได้เปิดตัวโครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” ประกอบด้วย 4 Pillars ได้แก่
1) SPORT POWER
2) MUSIC POWER
3) COMMUNITY POWER
4) FOUNDATION / HEALTH POWER อันนำไปสู่การดำเนินโครงการเพื่อสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติ ไปจนถึงระดับสากล เพื่อสร้างสังคมไทยยั่งยืน

toommmm22
“SPORT POWER”  
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนไทยทั่วประเทศในด้านกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของตนเองจนสามารถก้าวไปสู่การเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตได้ในที่สุด โดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ “การมอบลูกฟุตบอล 1 ล้านลูก” ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้นำไปฝึกฝนทักษะได้ทุกที่ทุกเวลา การ “สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม” จำนวน 100 แห่ง ภายใน 5 ปีให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศได้มีสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับสากลได้ออกกำลังกาย ซึ่งสนามนี้นอกจากจะทำให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในช่วงเวลาว่าง ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด แล้วคนในชุมชนยังได้รับประโยชน์จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนี้เช่นกัน จากการรวมกลุ่มกันเข้ามาเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยอย่างครบวงจร อาทิ “โครงการฟุตบอลคลินิก” โดยเชิญนักเตะฝีเท้าดีจากเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเคล็ดลับในการเล่นกีฬาฟุตบอล, “โครงการ KING POWER’s Cup” เวทีในการคัดเลือกเยาวชนไทยฝีเท้าดีจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วม “โครงการ FOX HUNT” โดยน้อง ๆ จะได้รับทุนการศึกษาและฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษอีกด้วย โดยปัจจุบัน   คิง เพาเวอร์ เป็นบริษัทคนไทยที่เป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ และการเข้าถือหุ้นใหญ่ล่าสุดในสโมสร OH Leuven ของประเทศเบลเยียม ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอที่สำคัญในการต่อยอดส่งเสริมศัพยภาพของนักเตะเยาวชนไทย ได้มีช่องทางในการก้าวเข้าไปเล่นในลีกฟุตบอลระดับยุโรป นับเป็นความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแท้จริงของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการปั้นและสร้างฝันของเยาวชนไทยด้านกีฬาฟุตบอลให้มีศักยภาพสามารถก้าวสู่การเล่นฟุตบอลในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

toommmm33
“MUSIC POWER”  
กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์มีโรงละครอักษราซึ่งเป็นโรงละครไทยร่วมสมัย ที่ได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตด้วยลวดลายอันวิจิตรของงานจิตรกรรมไทย ทั้งด้านเทคนิคการแสดงแสง สี เสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงละครชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ยังมีหุ่นละครเล็กของอาจารย์สาคร ยังเขียวสด ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่า โดยในปีนี้ได้มีการต่อยอดด้านดนตรี เนื่องจากในประเทศไทยมีนักดนตรีมากความสามารถที่มีความสามารถไปโชว์ในระดับนานาชาติ บริษัทฯ จึงร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข จัดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ สำหรับวงซิมโพนีออเครสต้า เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนไทยในระดับสากล

toommmm555
“COMMUNITY POWER”  
กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ได้ร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับคู้ค้ามาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปให้องค์ความรู้กับผู้ผลิตในชุมชน เพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของสินค้าที่เป็นสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชนที่ผลิตโดยคนไทยในหมวดต่างๆ อาทิ สินค้าหัตถกรรม อาหาร และของที่ระลึก โดยคิง เพาเวอร์ เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดโซนสำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งที่สนามบิน และ คิง เพาเวอร์ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ เพื่อโปรโมทสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง โดยเข้าไปพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยทำงานร่วมกับคู่ค้าตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต  การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่ค้า ดังนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้า แต่เรายังเป็นคู่คิดร่วมกันทำงานกับลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าชุมชนของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ชุมชนเติบโตอย่างแข้มแข็ง ก่อเกิดความสุข อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในที่สุด

toommmm44
“FOUNDATION / HEALTH POWER”  
กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์เป็นบริษัทของคนไทย จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความรู้ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพ “ด้านการศึกษา และสาธารณสุข” แก่เด็กและเยาวชนมากว่า 13 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี   24 ธ.ค. 2547

สำหรับด้าน “สาธารณสุข” ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย  อาทิ การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลที่มีงบประมาณจำกัด โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิคิง เพาเวอร์ ดำเนินโครงการมอบตู้อบเด็กให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอในชนบท เนื่อซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าการเกิดและชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่า เด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาด้านสุขภาพ จำเป็นต้องใช้ตู้อบในการรักษาช่วยต่อชีวิตให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดให้มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองไทยที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

 ในส่วนของ“การศึกษา” เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรู้ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น  สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น  เพื่อช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เข้าไปสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน-สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านั้นมีความพร้อมในการเรียนการสอนสร้างเยาวชนไทยของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

 นอกจากนี้ในปี 2560 นี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาด้วยการ “มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ” โดยร่วม กับ De Montfort University Leicester (DMU) ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนพนักงาน/ครอบครัวของพนักงาน ในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการพัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพของตนเอง นำความรู้และประสบการณ์ในต่างแดนมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยต่อไป

 

https://www.sanook.com/sport/680341/

โดย : taokp2 ธ.ค. 2561 เวลา 20:3558.11.67.2087,549
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน