Facebook Twitter
gPlus 

ข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย : ้กอง พธ.พล.ม.130 มี.ค. 2559 เวลา 10:36183.89.124.344,050
ตอบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 33

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:45
ความคิดเห็นที่ 32

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:41
ความคิดเห็นที่ 31

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:40
ความคิดเห็นที่ 30

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:26
ความคิดเห็นที่ 29

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:24
ความคิดเห็นที่ 28

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:23
ความคิดเห็นที่ 27

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:22
ความคิดเห็นที่ 26

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:17
ความคิดเห็นที่ 25

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:16
ความคิดเห็นที่ 24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:14
ความคิดเห็นที่ 23

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:13
ความคิดเห็นที่ 22

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:12
ความคิดเห็นที่ 21

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:10
ความคิดเห็นที่ 20

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:08
ความคิดเห็นที่ 19

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:04
ความคิดเห็นที่ 18

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:03
ความคิดเห็นที่ 17

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 13:02
ความคิดเห็นที่ 16

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:59
ความคิดเห็นที่ 15

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:57
ความคิดเห็นที่ 14

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:56
ความคิดเห็นที่ 13

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:55
ความคิดเห็นที่ 12

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:53
ความคิดเห็นที่ 11

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 12:52
ความคิดเห็นที่ 10

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:59
ความคิดเห็นที่ 9

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:56
ความคิดเห็นที่ 8

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:55
ความคิดเห็นที่ 7

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:53
ความคิดเห็นที่ 6

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:50
ความคิดเห็นที่ 5

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:48
ความคิดเห็นที่ 4

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:45
ความคิดเห็นที่ 3

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:44
ความคิดเห็นที่ 2

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:42
ความคิดเห็นที่ 1

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

183.89.124.3420 มิ.ย. 73 - 10:39

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน