Facebook Twitter
gPlus 

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้

โดย : กอง พธ.พล.ม.131 ธ.ค. 2558 เวลา 11:41223.205.163.8932,178
ตอบกระทู้
คนดี 
ความคิดเห็นที่ 259

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย (กอง พธ.พล.ม.๑)

183.89.124.18611 ต.ค. 59 - 12:34
ความคิดเห็นที่ 258

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:47
ความคิดเห็นที่ 257

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:45
ความคิดเห็นที่ 256

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:45
ความคิดเห็นที่ 255

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:44
ความคิดเห็นที่ 254

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:42
ความคิดเห็นที่ 253

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:41
ความคิดเห็นที่ 252

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:40
ความคิดเห็นที่ 251

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:39
ความคิดเห็นที่ 250

.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:39
ความคิดเห็นที่ 249

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:38
ความคิดเห็นที่ 248

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:38
ความคิดเห็นที่ 247

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:37
ความคิดเห็นที่ 246

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:36
ความคิดเห็นที่ 245

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:36
ความคิดเห็นที่ 244

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:35
ความคิดเห็นที่ 243

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:34
ความคิดเห็นที่ 242

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:33
ความคิดเห็นที่ 241

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:31
ความคิดเห็นที่ 240

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:30
ความคิดเห็นที่ 239

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 238

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:28
ความคิดเห็นที่ 237

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)  

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:28
ความคิดเห็นที่ 236

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:27
ความคิดเห็นที่ 235

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:26
ความคิดเห็นที่ 234

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:25
ความคิดเห็นที่ 233

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:20
ความคิดเห็นที่ 232

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:18
ความคิดเห็นที่ 231

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:16
ความคิดเห็นที่ 230

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:14
ความคิดเห็นที่ 229

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:06
ความคิดเห็นที่ 228

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:04
ความคิดเห็นที่ 227

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:02
ความคิดเห็นที่ 226

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:01
ความคิดเห็นที่ 225

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 05:00
ความคิดเห็นที่ 224

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:59
ความคิดเห็นที่ 223

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:58
ความคิดเห็นที่ 222

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:57
ความคิดเห็นที่ 221

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:56
ความคิดเห็นที่ 220

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:41
ความคิดเห็นที่ 219

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:37
ความคิดเห็นที่ 218

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:31
ความคิดเห็นที่ 217

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:30
ความคิดเห็นที่ 216

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:28
ความคิดเห็นที่ 215

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:27
ความคิดเห็นที่ 214

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:27
ความคิดเห็นที่ 213

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:26
ความคิดเห็นที่ 212

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:25
ความคิดเห็นที่ 211

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 210

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 209

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:22
ความคิดเห็นที่ 208

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:21
ความคิดเห็นที่ 207

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:20
ความคิดเห็นที่ 206

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:20
ความคิดเห็นที่ 205

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:18
ความคิดเห็นที่ 204

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:18
ความคิดเห็นที่ 203

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:17
ความคิดเห็นที่ 202

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:16
ความคิดเห็นที่ 201

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 04:15
ความคิดเห็นที่ 200

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 03:33
ความคิดเห็นที่ 199

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:42
ความคิดเห็นที่ 198
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:41
ความคิดเห็นที่ 197

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:35
ความคิดเห็นที่ 196

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:09
ความคิดเห็นที่ 195

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:08
ความคิดเห็นที่ 194

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:07
ความคิดเห็นที่ 193

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:06
ความคิดเห็นที่ 192

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:05
ความคิดเห็นที่ 191

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:03
ความคิดเห็นที่ 190

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:02
ความคิดเห็นที่ 189

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 02:00
ความคิดเห็นที่ 188

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:59
ความคิดเห็นที่ 187

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:57
ความคิดเห็นที่ 186

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:51
ความคิดเห็นที่ 185

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:49
ความคิดเห็นที่ 184

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:48
ความคิดเห็นที่ 183

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:47
ความคิดเห็นที่ 182

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:46
ความคิดเห็นที่ 181

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:46
ความคิดเห็นที่ 180

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:45
ความคิดเห็นที่ 179

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:44
ความคิดเห็นที่ 178

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:44
ความคิดเห็นที่ 177
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:43
ความคิดเห็นที่ 176

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:42
ความคิดเห็นที่ 175

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัริตย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:42
ความคิดเห็นที่ 174

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:41
ความคิดเห็นที่ 173

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:40
ความคิดเห็นที่ 172
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:40
ความคิดเห็นที่ 171

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:39
ความคิดเห็นที่ 170

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:38
ความคิดเห็นที่ 169

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:38
ความคิดเห็นที่ 168
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:37
ความคิดเห็นที่ 167

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:36
ความคิดเห็นที่ 166
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:35
ความคิดเห็นที่ 165

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:35
ความคิดเห็นที่ 164

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:34
ความคิดเห็นที่ 163

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:33
ความคิดเห็นที่ 162

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:32
ความคิดเห็นที่ 161
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:32
ความคิดเห็นที่ 160

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:30
ความคิดเห็นที่ 159
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:30
ความคิดเห็นที่ 158

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:29
ความคิดเห็นที่ 157

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:28
ความคิดเห็นที่ 156

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:27
ความคิดเห็นที่ 155

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:27
ความคิดเห็นที่ 154

คำปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ แด่พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ว่า" ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป” (กองพธ.พล.ม.๑)

๒๔.น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:26
ความคิดเห็นที่ 153

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:25
ความคิดเห็นที่ 152

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:23
ความคิดเห็นที่ 151

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย 

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:23
ความคิดเห็นที่ 150

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:21
ความคิดเห็นที่ 149

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:17
ความคิดเห็นที่ 148

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:16
ความคิดเห็นที่ 147

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:14
ความคิดเห็นที่ 146

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:13
ความคิดเห็นที่ 145

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:12
ความคิดเห็นที่ 144

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:11
ความคิดเห็นที่ 143

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:09
ความคิดเห็นที่ 142

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:07
ความคิดเห็นที่ 141

๙๘.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:07
ความคิดเห็นที่ 140

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:06
ความคิดเห็นที่ 139

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:04
ความคิดเห็นที่ 138

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:01
ความคิดเห็นที่ 137

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 01:00
ความคิดเห็นที่ 136

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:59
ความคิดเห็นที่ 135

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:58
ความคิดเห็นที่ 134

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:56
ความคิดเห็นที่ 133

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:55
ความคิดเห็นที่ 132

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:54
ความคิดเห็นที่ 131

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:54
ความคิดเห็นที่ 130

๗๓.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:53
ความคิดเห็นที่ 129

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:52
ความคิดเห็นที่ 128

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:51
ความคิดเห็นที่ 127

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:49
ความคิดเห็นที่ 126
223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:49
ความคิดเห็นที่ 125

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:48
ความคิดเห็นที่ 124

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:47
ความคิดเห็นที่ 123

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้า

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:44
ความคิดเห็นที่ 122

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:43
ความคิดเห็นที่ 121

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:42
ความคิดเห็นที่ 120

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:41
ความคิดเห็นที่ 119

ไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:38
ความคิดเห็นที่ 118

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:37
ความคิดเห็นที่ 117

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:35
ความคิดเห็นที่ 116

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:34
ความคิดเห็นที่ 115

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:33
ความคิดเห็นที่ 114

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:32
ความคิดเห็นที่ 113

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:31
ความคิดเห็นที่ 112

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:24
ความคิดเห็นที่ 111

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:23
ความคิดเห็นที่ 110

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:21
ความคิดเห็นที่ 109

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:20
ความคิดเห็นที่ 108

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:19
ความคิดเห็นที่ 107

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:18
ความคิดเห็นที่ 106

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:16
ความคิดเห็นที่ 105

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:15
ความคิดเห็นที่ 104

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:13
ความคิดเห็นที่ 103

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:12
ความคิดเห็นที่ 102

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 00:11
ความคิดเห็นที่ 101

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 100

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:57
ความคิดเห็นที่ 99

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:47
ความคิดเห็นที่ 98

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:45
ความคิดเห็นที่ 97

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:44
ความคิดเห็นที่ 96

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 95

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:42
ความคิดเห็นที่ 94

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:41
ความคิดเห็นที่ 93

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:40
ความคิดเห็นที่ 92

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:39
ความคิดเห็นที่ 91

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:38
ความคิดเห็นที่ 90

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:37
ความคิดเห็นที่ 89

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 88

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:35
ความคิดเห็นที่ 87

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 86

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 85

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:31
ความคิดเห็นที่ 84

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 83

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 82

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 81

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 80

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:27
ความคิดเห็นที่ 79

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:22
ความคิดเห็นที่ 78

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:20
ความคิดเห็นที่ 77

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 76

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:18
ความคิดเห็นที่ 75

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:18
ความคิดเห็นที่ 74

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:17
ความคิดเห็นที่ 73

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:16
ความคิดเห็นที่ 72

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 71

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:13
ความคิดเห็นที่ 70

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:12
ความคิดเห็นที่ 69

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 68

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 67

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:10
ความคิดเห็นที่ 66

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:10
ความคิดเห็นที่ 65

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:09
ความคิดเห็นที่ 64

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 63

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:07
ความคิดเห็นที่ 62

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:05
ความคิดเห็นที่ 61

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:04
ความคิดเห็นที่ 60

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:03
ความคิดเห็นที่ 59

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 58

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 57

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:59
ความคิดเห็นที่ 56

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:55
ความคิดเห็นที่ 55

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:54
ความคิดเห็นที่ 54

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:53
ความคิดเห็นที่ 53

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:52
ความคิดเห็นที่ 52

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:52
ความคิดเห็นที่ 51

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:50
ความคิดเห็นที่ 50

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:50
ความคิดเห็นที่ 49

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:49
ความคิดเห็นที่ 48

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:48
ความคิดเห็นที่ 47

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:47
ความคิดเห็นที่ 46

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:46
ความคิดเห็นที่ 45

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:46
ความคิดเห็นที่ 44

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 43

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:44
ความคิดเห็นที่ 42

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:42
ความคิดเห็นที่ 41

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:41
ความคิดเห็นที่ 40

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 39

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 38

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:39
ความคิดเห็นที่ 37

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 36

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 35

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน และจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 34

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:34
ความคิดเห็นที่ 33

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:33
ความคิดเห็นที่ 32

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:32
ความคิดเห็นที่ 31

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 30

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 29

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:27
ความคิดเห็นที่ 28

บุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:26
ความคิดเห็นที่ 27

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:23
ความคิดเห็นที่ 26

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:20
ความคิดเห็นที่ 25

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:19
ความคิดเห็นที่ 24

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:17
ความคิดเห็นที่ 23

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:16
ความคิดเห็นที่ 22

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:15
ความคิดเห็นที่ 21

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:14
ความคิดเห็นที่ 20

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:13
ความคิดเห็นที่ 19

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:11
ความคิดเห็นที่ 18

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:11
ความคิดเห็นที่ 17

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:09
ความคิดเห็นที่ 16

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:08
ความคิดเห็นที่ 15

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:06
ความคิดเห็นที่ 14

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:05
ความคิดเห็นที่ 13

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:03
ความคิดเห็นที่ 12

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 22:02
ความคิดเห็นที่ 11

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:49
ความคิดเห็นที่ 10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:49
ความคิดเห็นที่ 9

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:48
ความคิดเห็นที่ 8

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:48
ความคิดเห็นที่ 7

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:47
ความคิดเห็นที่ 6

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:46
ความคิดเห็นที่ 5

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:45
ความคิดเห็นที่ 4

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:44
ความคิดเห็นที่ 3

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:44
ความคิดเห็นที่ 2

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:43
ความคิดเห็นที่ 1

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 11:41

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน