Facebook Twitter
gPlus 

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

 ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

โดย : กอง พธ.พล.ม.129 ธ.ค. 2558 เวลา 21:59223.205.163.8922,283
ตอบกระทู้
คนดี 
ความคิดเห็นที่ 684

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.891 ม.ค. 59 - 03:27
ความคิดเห็นที่ 683

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 00:11
ความคิดเห็นที่ 682

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8931 ธ.ค. 58 - 00:04
ความคิดเห็นที่ 681

 ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 680

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:48
ความคิดเห็นที่ 679

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:47
ความคิดเห็นที่ 678

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:46
ความคิดเห็นที่ 677

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:45
ความคิดเห็นที่ 676

ไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:44
ความคิดเห็นที่ 675

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:42
ความคิดเห็นที่ 674

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:39
ความคิดเห็นที่ 673

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:38
ความคิดเห็นที่ 672

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้า

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 671

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:35
ความคิดเห็นที่ 670

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 669

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:33
ความคิดเห็นที่ 668

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 667

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 666

๗๓.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 665

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:27
ความคิดเห็นที่ 664

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:25
ความคิดเห็นที่ 663

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:24
ความคิดเห็นที่ 662

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 661

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:20
ความคิดเห็นที่ 660

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:17
ความคิดเห็นที่ 659

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 658

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 657

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 656

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:06
ความคิดเห็นที่ 655

๙๘.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:05
ความคิดเห็นที่ 654

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:03
ความคิดเห็นที่ 653

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 652

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 651

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:59
ความคิดเห็นที่ 650

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:58
ความคิดเห็นที่ 649

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:57
ความคิดเห็นที่ 648

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:57
ความคิดเห็นที่ 647

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:56
ความคิดเห็นที่ 646

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:54
ความคิดเห็นที่ 645

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:53
ความคิดเห็นที่ 644

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:47
ความคิดเห็นที่ 643

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:46
ความคิดเห็นที่ 642

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:43
ความคิดเห็นที่ 641

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 640

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:39
ความคิดเห็นที่ 639

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 638

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:36
ความคิดเห็นที่ 637

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 636

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:32
ความคิดเห็นที่ 635

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:31
ความคิดเห็นที่ 634

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 633

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 632

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:27
ความคิดเห็นที่ 631

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:25
ความคิดเห็นที่ 630

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:24
ความคิดเห็นที่ 629

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:23
ความคิดเห็นที่ 628

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัริตย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:22
ความคิดเห็นที่ 627

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:19
ความคิดเห็นที่ 626

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:15
ความคิดเห็นที่ 625

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 22:12
ความคิดเห็นที่ 624

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:36
ความคิดเห็นที่ 623

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:36
ความคิดเห็นที่ 622

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:36
ความคิดเห็นที่ 621

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:35
ความคิดเห็นที่ 620

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:34
ความคิดเห็นที่ 619

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:34
ความคิดเห็นที่ 618

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:34
ความคิดเห็นที่ 617

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:33
ความคิดเห็นที่ 616

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:33
ความคิดเห็นที่ 615

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:33
ความคิดเห็นที่ 614

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:32
ความคิดเห็นที่ 613

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:32
ความคิดเห็นที่ 612

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:31
ความคิดเห็นที่ 611

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:31
ความคิดเห็นที่ 610

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:30
ความคิดเห็นที่ 609

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:30
ความคิดเห็นที่ 608

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:30
ความคิดเห็นที่ 607

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 606

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า

นาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 605

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 604

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 603

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:27
ความคิดเห็นที่ 602

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:27
ความคิดเห็นที่ 601

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:26
ความคิดเห็นที่ 600

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:26
ความคิดเห็นที่ 599

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:26
ความคิดเห็นที่ 598

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:25
ความคิดเห็นที่ 597

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:25
ความคิดเห็นที่ 596

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:25
ความคิดเห็นที่ 595

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:22
ความคิดเห็นที่ 594

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:22
ความคิดเห็นที่ 593

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:22
ความคิดเห็นที่ 592

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:21
ความคิดเห็นที่ 591

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:21
ความคิดเห็นที่ 590

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:21
ความคิดเห็นที่ 589

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:20
ความคิดเห็นที่ 588

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:20
ความคิดเห็นที่ 587

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:20
ความคิดเห็นที่ 586

พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:19
ความคิดเห็นที่ 585

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:19
ความคิดเห็นที่ 584

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:18
ความคิดเห็นที่ 583

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:18
ความคิดเห็นที่ 582

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:18
ความคิดเห็นที่ 581

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:17
ความคิดเห็นที่ 580

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:17
ความคิดเห็นที่ 579

รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:17
ความคิดเห็นที่ 578

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:16
ความคิดเห็นที่ 577

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:16
ความคิดเห็นที่ 576

 พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:15
ความคิดเห็นที่ 575

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:15
ความคิดเห็นที่ 574

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:14
ความคิดเห็นที่ 573

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:14
ความคิดเห็นที่ 572

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:13
ความคิดเห็นที่ 571

ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:12
ความคิดเห็นที่ 570

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:12
ความคิดเห็นที่ 569

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:11
ความคิดเห็นที่ 568

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:10
ความคิดเห็นที่ 567

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:10
ความคิดเห็นที่ 566

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:09
ความคิดเห็นที่ 565

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:09
ความคิดเห็นที่ 564

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:08
ความคิดเห็นที่ 563

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:08
ความคิดเห็นที่ 562

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:08
ความคิดเห็นที่ 561

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:07
ความคิดเห็นที่ 560

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:06
ความคิดเห็นที่ 559

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:01
ความคิดเห็นที่ 558

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:00
ความคิดเห็นที่ 557

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:00
ความคิดเห็นที่ 556

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 05:00
ความคิดเห็นที่ 555

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:53
ความคิดเห็นที่ 554

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:53
ความคิดเห็นที่ 553

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:53
ความคิดเห็นที่ 552

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:52
ความคิดเห็นที่ 551

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็น

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:51
ความคิดเห็นที่ 550

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:51
ความคิดเห็นที่ 549

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:50
ความคิดเห็นที่ 548

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:49
ความคิดเห็นที่ 547

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:49
ความคิดเห็นที่ 546

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:48
ความคิดเห็นที่ 545

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:48
ความคิดเห็นที่ 544

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:47
ความคิดเห็นที่ 543

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:47
ความคิดเห็นที่ 542

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:46
ความคิดเห็นที่ 541

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:46
ความคิดเห็นที่ 540

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:46
ความคิดเห็นที่ 539

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:45
ความคิดเห็นที่ 538

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา

ภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:45
ความคิดเห็นที่ 537

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:45
ความคิดเห็นที่ 536

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:44
ความคิดเห็นที่ 535

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:44
ความคิดเห็นที่ 534

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:43
ความคิดเห็นที่ 533

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:43
ความคิดเห็นที่ 532

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:42
ความคิดเห็นที่ 531

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:42
ความคิดเห็นที่ 530

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:41
ความคิดเห็นที่ 529

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:41
ความคิดเห็นที่ 528

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:40
ความคิดเห็นที่ 527

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:40
ความคิดเห็นที่ 526

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:39
ความคิดเห็นที่ 525

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:36
ความคิดเห็นที่ 524

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:36
ความคิดเห็นที่ 523

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:35
ความคิดเห็นที่ 522

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:35
ความคิดเห็นที่ 521

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:35
ความคิดเห็นที่ 520

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:34
ความคิดเห็นที่ 519

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:34
ความคิดเห็นที่ 518

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:30
ความคิดเห็นที่ 517

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:30
ความคิดเห็นที่ 516

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:29
ความคิดเห็นที่ 515

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:29
ความคิดเห็นที่ 514

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:26
ความคิดเห็นที่ 513

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:26
ความคิดเห็นที่ 512

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:25
ความคิดเห็นที่ 511

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:24
ความคิดเห็นที่ 510

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 509

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 508

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 507

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:22
ความคิดเห็นที่ 506

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:22
ความคิดเห็นที่ 505

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:22
ความคิดเห็นที่ 504

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:21
ความคิดเห็นที่ 503

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:18
ความคิดเห็นที่ 502

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:16
ความคิดเห็นที่ 501

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:15
ความคิดเห็นที่ 500

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:15
ความคิดเห็นที่ 499

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:13
ความคิดเห็นที่ 498

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:12
ความคิดเห็นที่ 497

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:12
ความคิดเห็นที่ 496

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:11
ความคิดเห็นที่ 495

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:11
ความคิดเห็นที่ 494

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:11
ความคิดเห็นที่ 493

ระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:06
ความคิดเห็นที่ 492

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:05
ความคิดเห็นที่ 491

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:05
ความคิดเห็นที่ 490

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:04
ความคิดเห็นที่ 489

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:04
ความคิดเห็นที่ 488

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:02
ความคิดเห็นที่ 487

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:02
ความคิดเห็นที่ 486

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:02
ความคิดเห็นที่ 485

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:01
ความคิดเห็นที่ 484

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:01
ความคิดเห็นที่ 483

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:00
ความคิดเห็นที่ 482

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:00
ความคิดเห็นที่ 481

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 04:00
ความคิดเห็นที่ 480

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:59
ความคิดเห็นที่ 479

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:56
ความคิดเห็นที่ 478

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:55
ความคิดเห็นที่ 477

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:55
ความคิดเห็นที่ 476

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก  (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:54
ความคิดเห็นที่ 475

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:53
ความคิดเห็นที่ 474

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:52
ความคิดเห็นที่ 473

พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:52
ความคิดเห็นที่ 472

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:51
ความคิดเห็นที่ 471

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:50
ความคิดเห็นที่ 470

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:49
ความคิดเห็นที่ 469

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:48
ความคิดเห็นที่ 468

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:48
ความคิดเห็นที่ 467

สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:47
ความคิดเห็นที่ 466

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:45
ความคิดเห็นที่ 465

ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2493 จน 29 ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่าเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน 470,000 ครั้ง น้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3ขีด รวมน้ำหนักทั้งหมด 141 ตัน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:44
ความคิดเห็นที่ 464

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:43
ความคิดเห็นที่ 463

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:42
ความคิดเห็นที่ 462

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)
๑๗. รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:42
ความคิดเห็นที่ 461

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:41
ความคิดเห็นที่ 460

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:40
ความคิดเห็นที่ 459

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:40
ความคิดเห็นที่ 458

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:39
ความคิดเห็นที่ 457

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:39
ความคิดเห็นที่ 456

 พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:38
ความคิดเห็นที่ 455

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:37
ความคิดเห็นที่ 454

 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:37
ความคิดเห็นที่ 453

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:36
ความคิดเห็นที่ 452

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:35
ความคิดเห็นที่ 451

ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:34
ความคิดเห็นที่ 450

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:34
ความคิดเห็นที่ 449

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:33
ความคิดเห็นที่ 448

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:32
ความคิดเห็นที่ 447

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:32
ความคิดเห็นที่ 446

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:31
ความคิดเห็นที่ 445

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:30
ความคิดเห็นที่ 444

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:29
ความคิดเห็นที่ 443

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:29
ความคิดเห็นที่ 442

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:28
ความคิดเห็นที่ 441

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:27
ความคิดเห็นที่ 440

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:26
ความคิดเห็นที่ 439

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:25
ความคิดเห็นที่ 438

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:24
ความคิดเห็นที่ 437

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:24
ความคิดเห็นที่ 436

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:23
ความคิดเห็นที่ 435

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกองพธ.พล.ม.๑)

 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:22
ความคิดเห็นที่ 434

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:21
ความคิดเห็นที่ 433

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:21
ความคิดเห็นที่ 432

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:20
ความคิดเห็นที่ 431

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:19
ความคิดเห็นที่ 430

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:18
ความคิดเห็นที่ 429

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:18
ความคิดเห็นที่ 428

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์"สุขของประชาชน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:15
ความคิดเห็นที่ 427

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:14
ความคิดเห็นที่ 426

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:13
ความคิดเห็นที่ 425

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:13
ความคิดเห็นที่ 424

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:12
ความคิดเห็นที่ 423

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:11
ความคิดเห็นที่ 422

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:10
ความคิดเห็นที่ 421

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:10
ความคิดเห็นที่ 420

งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:09
ความคิดเห็นที่ 419

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:08
ความคิดเห็นที่ 418

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:08
ความคิดเห็นที่ 417

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:07
ความคิดเห็นที่ 416

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:07
ความคิดเห็นที่ 415

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:06
ความคิดเห็นที่ 414

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:05
ความคิดเห็นที่ 413

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:04
ความคิดเห็นที่ 412

.“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:04
ความคิดเห็นที่ 411

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:03
ความคิดเห็นที่ 410

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (กองพธ.พล.ม.๑)
๘๒.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:02
ความคิดเห็นที่ 409

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:02
ความคิดเห็นที่ 408

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:01
ความคิดเห็นที่ 407

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 03:00
ความคิดเห็นที่ 406

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:59
ความคิดเห็นที่ 405

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:59
ความคิดเห็นที่ 404

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:58
ความคิดเห็นที่ 403

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:57
ความคิดเห็นที่ 402

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:57
ความคิดเห็นที่ 401

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:56
ความคิดเห็นที่ 400

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:55
ความคิดเห็นที่ 399

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:54
ความคิดเห็นที่ 398

.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:53
ความคิดเห็นที่ 397

.หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:53
ความคิดเห็นที่ 396

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:40
ความคิดเห็นที่ 395

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:40
ความคิดเห็นที่ 394

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:39
ความคิดเห็นที่ 393

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:38
ความคิดเห็นที่ 392

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:38
ความคิดเห็นที่ 391

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:36
ความคิดเห็นที่ 390

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:34
ความคิดเห็นที่ 389

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:34
ความคิดเห็นที่ 388

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:33
ความคิดเห็นที่ 387

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:32
ความคิดเห็นที่ 386

.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:32
ความคิดเห็นที่ 385

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:31
ความคิดเห็นที่ 384

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:30
ความคิดเห็นที่ 383

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:29
ความคิดเห็นที่ 382

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:29
ความคิดเห็นที่ 381

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:28
ความคิดเห็นที่ 380

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:27
ความคิดเห็นที่ 379

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:26
ความคิดเห็นที่ 378

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:26
ความคิดเห็นที่ 377

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:25
ความคิดเห็นที่ 376

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:24
ความคิดเห็นที่ 375

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:23
ความคิดเห็นที่ 374

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:22
ความคิดเห็นที่ 373

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:22
ความคิดเห็นที่ 372

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:21
ความคิดเห็นที่ 371

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:20
ความคิดเห็นที่ 370

.พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก  (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:14
ความคิดเห็นที่ 369

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:10
ความคิดเห็นที่ 368

พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:09
ความคิดเห็นที่ 367

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:08
ความคิดเห็นที่ 366

.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 02:07
ความคิดเห็นที่ 365

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:59
ความคิดเห็นที่ 364

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:58
ความคิดเห็นที่ 363

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:58
ความคิดเห็นที่ 362

สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:57
ความคิดเห็นที่ 361

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:56
ความคิดเห็นที่ 360

ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2493 จน 29 ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่าเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน 470,000 ครั้ง น้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3ขีด รวมน้ำหนักทั้งหมด 141 ตัน (กองพธ.พล.ม.๑)

 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:55
ความคิดเห็นที่ 359

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:54
ความคิดเห็นที่ 358
223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:54
ความคิดเห็นที่ 357

รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:46
ความคิดเห็นที่ 356

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:45
ความคิดเห็นที่ 355

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:43
ความคิดเห็นที่ 354

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:42
ความคิดเห็นที่ 353

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:41
ความคิดเห็นที่ 352

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:40
ความคิดเห็นที่ 351

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:38
ความคิดเห็นที่ 350

 พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:36
ความคิดเห็นที่ 349

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:34
ความคิดเห็นที่ 348

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:32
ความคิดเห็นที่ 347

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:31
ความคิดเห็นที่ 346

 ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:30
ความคิดเห็นที่ 345

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:29
ความคิดเห็นที่ 344

 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:28
ความคิดเห็นที่ 343

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:27
ความคิดเห็นที่ 342

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:27
ความคิดเห็นที่ 341

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:26
ความคิดเห็นที่ 340

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:25
ความคิดเห็นที่ 339

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:24
ความคิดเห็นที่ 338

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:24
ความคิดเห็นที่ 337

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:23
ความคิดเห็นที่ 336

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:23
ความคิดเห็นที่ 335

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:22
ความคิดเห็นที่ 334

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:21
ความคิดเห็นที่ 333

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:21
ความคิดเห็นที่ 332

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:20
ความคิดเห็นที่ 331

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:20
ความคิดเห็นที่ 330

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:19
ความคิดเห็นที่ 329

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:18
ความคิดเห็นที่ 328

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:18
ความคิดเห็นที่ 327

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:17
ความคิดเห็นที่ 326

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:17
ความคิดเห็นที่ 325

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:16
ความคิดเห็นที่ 324

.5 ธันวา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:16
ความคิดเห็นที่ 323

งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้านั้น มีคนทำกันเยอะแยะและมีคนแย่งกันทำ เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาของคน ต้องเป็นคนที่ เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริง ๆ ถึงจะทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังเป็นงานปิดทองหลังพระ ถ้าทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ และต้องยอม
พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กองพธ.พล.ม.๑)รับว่า ไม่ได้อะไรตอบแทนเลย นอกจากความภูมิใจในการ ทำงานในหน้าที่ของตน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:15
ความคิดเห็นที่ 322

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:15
ความคิดเห็นที่ 321

เมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:14
ความคิดเห็นที่ 320

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:14
ความคิดเห็นที่ 319

ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป” (กองพธ.พล.ม.๑)

 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:13
ความคิดเห็นที่ 318

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:12
ความคิดเห็นที่ 317

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:11
ความคิดเห็นที่ 316

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:10
ความคิดเห็นที่ 315

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:09
ความคิดเห็นที่ 314

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:09
ความคิดเห็นที่ 313

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:08
ความคิดเห็นที่ 312

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:08
ความคิดเห็นที่ 311

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:08
ความคิดเห็นที่ 310

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:07
ความคิดเห็นที่ 309

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:06
ความคิดเห็นที่ 308

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:06
ความคิดเห็นที่ 307

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา ภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:05
ความคิดเห็นที่ 306

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)        

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:05
ความคิดเห็นที่ 305

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:04
ความคิดเห็นที่ 304

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:04
ความคิดเห็นที่ 303

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:03
ความคิดเห็นที่ 302

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:02
ความคิดเห็นที่ 301

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:01
ความคิดเห็นที่ 300

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:01
ความคิดเห็นที่ 299

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:00
ความคิดเห็นที่ 298

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 01:00
ความคิดเห็นที่ 297

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:59
ความคิดเห็นที่ 296

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:57
ความคิดเห็นที่ 295

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:57
ความคิดเห็นที่ 294

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:56
ความคิดเห็นที่ 293

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:56
ความคิดเห็นที่ 292

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:55
ความคิดเห็นที่ 291

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:55
ความคิดเห็นที่ 290

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:54
ความคิดเห็นที่ 289

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:54
ความคิดเห็นที่ 288

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:53
ความคิดเห็นที่ 287

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:53
ความคิดเห็นที่ 286

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:52
ความคิดเห็นที่ 285

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:52
ความคิดเห็นที่ 284

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:51
ความคิดเห็นที่ 283

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:51
ความคิดเห็นที่ 282

ประชาชนคนไทยล้วนประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) ยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:50
ความคิดเห็นที่ 281

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:50
ความคิดเห็นที่ 280

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:49
ความคิดเห็นที่ 279

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก  (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:49
ความคิดเห็นที่ 278

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:48
ความคิดเห็นที่ 277

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:48
ความคิดเห็นที่ 276

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:48
ความคิดเห็นที่ 275

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:47
ความคิดเห็นที่ 274

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:47
ความคิดเห็นที่ 273

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:47
ความคิดเห็นที่ 272

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:46
ความคิดเห็นที่ 271

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:45
ความคิดเห็นที่ 270

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:45
ความคิดเห็นที่ 269

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:44
ความคิดเห็นที่ 268

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:44
ความคิดเห็นที่ 267

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:43
ความคิดเห็นที่ 266

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:43
ความคิดเห็นที่ 265

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:42
ความคิดเห็นที่ 264

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:42
ความคิดเห็นที่ 263

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:41
ความคิดเห็นที่ 262

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:41
ความคิดเห็นที่ 261

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:40
ความคิดเห็นที่ 260

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:40
ความคิดเห็นที่ 259

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:39
ความคิดเห็นที่ 258

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:39
ความคิดเห็นที่ 257

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:39
ความคิดเห็นที่ 256

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:38
ความคิดเห็นที่ 255

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:37
ความคิดเห็นที่ 254

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:37
ความคิดเห็นที่ 253

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:36
ความคิดเห็นที่ 252

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:36
ความคิดเห็นที่ 251

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:35
ความคิดเห็นที่ 250

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:35
ความคิดเห็นที่ 249

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:34
ความคิดเห็นที่ 248

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:34
ความคิดเห็นที่ 247

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:33
ความคิดเห็นที่ 246

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:33
ความคิดเห็นที่ 245

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:32
ความคิดเห็นที่ 244

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:31
ความคิดเห็นที่ 243

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:31
ความคิดเห็นที่ 242

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:30
ความคิดเห็นที่ 241

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:30
ความคิดเห็นที่ 240

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:29
ความคิดเห็นที่ 239

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:28
ความคิดเห็นที่ 238

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:27
ความคิดเห็นที่ 237

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:26
ความคิดเห็นที่ 236

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:26
ความคิดเห็นที่ 235

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:25
ความคิดเห็นที่ 234

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:25
ความคิดเห็นที่ 233

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:24
ความคิดเห็นที่ 232

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:24
ความคิดเห็นที่ 231

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:23
ความคิดเห็นที่ 230

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:22
ความคิดเห็นที่ 229

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:22
ความคิดเห็นที่ 228

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:21
ความคิดเห็นที่ 227

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:21
ความคิดเห็นที่ 226

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:20
ความคิดเห็นที่ 225

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:19
ความคิดเห็นที่ 224

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:18
ความคิดเห็นที่ 223

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:17
ความคิดเห็นที่ 222

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:17
ความคิดเห็นที่ 221

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:16
ความคิดเห็นที่ 220

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:15
ความคิดเห็นที่ 219

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา

ภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:15
ความคิดเห็นที่ 218

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:14
ความคิดเห็นที่ 217

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:14
ความคิดเห็นที่ 216

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:13
ความคิดเห็นที่ 215

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:13
ความคิดเห็นที่ 214

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:12
ความคิดเห็นที่ 213

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:12
ความคิดเห็นที่ 212

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:11
ความคิดเห็นที่ 211

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:11
ความคิดเห็นที่ 210

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:10
ความคิดเห็นที่ 209

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:09
ความคิดเห็นที่ 208

คำปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ แด่พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ว่า" ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท 
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:09
ความคิดเห็นที่ 207

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:08
ความคิดเห็นที่ 206

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:07
ความคิดเห็นที่ 205

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:07
ความคิดเห็นที่ 204

งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้านั้น มีคนทำกันเยอะแยะและมีคนแย่งกันทำ เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาของคน ต้องเป็นคนที่ เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริง ๆ ถึงจะทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังเป็นงานปิดทองหลังพระ ถ้าทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ และต้องยอม
พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กองพธ.พล.ม.๑)รับว่า ไม่ได้อะไรตอบแทนเลย นอกจากความภูมิใจในการ ทำงานในหน้าที่ของตน

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:07
ความคิดเห็นที่ 203

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:06
ความคิดเห็นที่ 202

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:06
ความคิดเห็นที่ 201

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:05
ความคิดเห็นที่ 200

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:04
ความคิดเห็นที่ 199

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:03
ความคิดเห็นที่ 198

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:03
ความคิดเห็นที่ 197

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:02
ความคิดเห็นที่ 196

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8930 ธ.ค. 58 - 00:00
ความคิดเห็นที่ 195

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:59
ความคิดเห็นที่ 194

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:59
ความคิดเห็นที่ 193

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 192

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 191

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:57
ความคิดเห็นที่ 190

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:57
ความคิดเห็นที่ 189

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:56
ความคิดเห็นที่ 188

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:56
ความคิดเห็นที่ 187

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:55
ความคิดเห็นที่ 186

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:55
ความคิดเห็นที่ 185

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:54
ความคิดเห็นที่ 184

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:53
ความคิดเห็นที่ 183

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:53
ความคิดเห็นที่ 182

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:52
ความคิดเห็นที่ 181

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:52
ความคิดเห็นที่ 180

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:51
ความคิดเห็นที่ 179

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:45
ความคิดเห็นที่ 178

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:44
ความคิดเห็นที่ 177

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:44
ความคิดเห็นที่ 176

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 175

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 174

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:42
ความคิดเห็นที่ 173

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:41
ความคิดเห็นที่ 172

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:41
ความคิดเห็นที่ 171

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:40
ความคิดเห็นที่ 170

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:39
ความคิดเห็นที่ 169

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:39
ความคิดเห็นที่ 168

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:38
ความคิดเห็นที่ 167

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:38
ความคิดเห็นที่ 166

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:37
ความคิดเห็นที่ 165

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:37
ความคิดเห็นที่ 164

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 163

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 162

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 161

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:35
ความคิดเห็นที่ 160

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:35
ความคิดเห็นที่ 159

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 158

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 157

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:33
ความคิดเห็นที่ 156

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 155

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 154

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:31
ความคิดเห็นที่ 153

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:31
ความคิดเห็นที่ 152

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 151

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:29
ความคิดเห็นที่ 150

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:29
ความคิดเห็นที่ 149

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 148

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 147

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:27
ความคิดเห็นที่ 146

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:27
ความคิดเห็นที่ 145

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:26
ความคิดเห็นที่ 144

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:26
ความคิดเห็นที่ 143

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:25
ความคิดเห็นที่ 142

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:24
ความคิดเห็นที่ 141

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:24
ความคิดเห็นที่ 140

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 139

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 138

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 137

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:22
ความคิดเห็นที่ 136

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:22
ความคิดเห็นที่ 135

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:21
ความคิดเห็นที่ 134

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:21
ความคิดเห็นที่ 133

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:20
ความคิดเห็นที่ 132

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:20
ความคิดเห็นที่ 131

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 130

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 129

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 128

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:18
ความคิดเห็นที่ 127

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:18
ความคิดเห็นที่ 126

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:17
ความคิดเห็นที่ 125

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:17
ความคิดเห็นที่ 124

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:16
ความคิดเห็นที่ 123

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:16
ความคิดเห็นที่ 122

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 121

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 120

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 119

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 118

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 117

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:13
ความคิดเห็นที่ 116

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:12
ความคิดเห็นที่ 115

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 114

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 113

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:10
ความคิดเห็นที่ 112

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:10
ความคิดเห็นที่ 111

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:09
ความคิดเห็นที่ 110

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ  พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 109

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 108

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:07
ความคิดเห็นที่ 107

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:07
ความคิดเห็นที่ 106

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:06
ความคิดเห็นที่ 105

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:06
ความคิดเห็นที่ 104

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:05
ความคิดเห็นที่ 103

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:04
ความคิดเห็นที่ 102

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:03
ความคิดเห็นที่ 101

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:03
ความคิดเห็นที่ 100

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:02
ความคิดเห็นที่ 99

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:02
ความคิดเห็นที่ 98

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 97

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 96

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 95

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 94

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:59
ความคิดเห็นที่ 93

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:59
ความคิดเห็นที่ 92

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:58
ความคิดเห็นที่ 91

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:58
ความคิดเห็นที่ 90

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:57
ความคิดเห็นที่ 89

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:57
ความคิดเห็นที่ 88

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:56
ความคิดเห็นที่ 87

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:56
ความคิดเห็นที่ 86

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:55
ความคิดเห็นที่ 85

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:54
ความคิดเห็นที่ 84

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:54
ความคิดเห็นที่ 83

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:53
ความคิดเห็นที่ 82

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:53
ความคิดเห็นที่ 81

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:52
ความคิดเห็นที่ 80

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:52
ความคิดเห็นที่ 79

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:51
ความคิดเห็นที่ 78

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:51
ความคิดเห็นที่ 77

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:50
ความคิดเห็นที่ 76

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:50
ความคิดเห็นที่ 75

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:49
ความคิดเห็นที่ 74

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:48
ความคิดเห็นที่ 73

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:48
ความคิดเห็นที่ 72

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:47
ความคิดเห็นที่ 71

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:47
ความคิดเห็นที่ 70

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:46
ความคิดเห็นที่ 69

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 68

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 67

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 66

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:44
ความคิดเห็นที่ 65

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ  พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:44
ความคิดเห็นที่ 64

หากเราเดินตามรอยหากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)เบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:42
ความคิดเห็นที่ 63

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ  พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 62

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 61

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:39
ความคิดเห็นที่ 60

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:39
ความคิดเห็นที่ 59

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 58

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:37
ความคิดเห็นที่ 57

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:37
ความคิดเห็นที่ 56

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:36
ความคิดเห็นที่ 55

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:36
ความคิดเห็นที่ 54

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 53

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 52

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:34
ความคิดเห็นที่ 51

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:33
ความคิดเห็นที่ 50

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:33
ความคิดเห็นที่ 49

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:32
ความคิดเห็นที่ 48

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:32
ความคิดเห็นที่ 47

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:31
ความคิดเห็นที่ 46

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:30
ความคิดเห็นที่ 45

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 44

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 43

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 41

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 40

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:27
ความคิดเห็นที่ 39

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:26
ความคิดเห็นที่ 38

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:26
ความคิดเห็นที่ 37

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:25
ความคิดเห็นที่ 36

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:24
ความคิดเห็นที่ 35

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:23
ความคิดเห็นที่ 34

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:22
ความคิดเห็นที่ 33

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:22
ความคิดเห็นที่ 32

ระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:21
ความคิดเห็นที่ 31

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:21
ความคิดเห็นที่ 30

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:20
ความคิดเห็นที่ 29

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:20
ความคิดเห็นที่ 28

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:19
ความคิดเห็นที่ 27

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:19
ความคิดเห็นที่ 26

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:18
ความคิดเห็นที่ 25

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:18
ความคิดเห็นที่ 24

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:17
ความคิดเห็นที่ 23

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:17
ความคิดเห็นที่ 22

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:16
ความคิดเห็นที่ 21

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:16
ความคิดเห็นที่ 20

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:15
ความคิดเห็นที่ 19

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:15
ความคิดเห็นที่ 18

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:14
ความคิดเห็นที่ 17

 พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ  พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:13
ความคิดเห็นที่ 16

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:13
ความคิดเห็นที่ 15

หากเราเดินตามรอยหากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)เบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:12
ความคิดเห็นที่ 14

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:12
ความคิดเห็นที่ 13

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:11
ความคิดเห็นที่ 12

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:11
ความคิดเห็นที่ 11

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:10
ความคิดเห็นที่ 10

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:10
ความคิดเห็นที่ 9

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:09
ความคิดเห็นที่ 8

ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:09
ความคิดเห็นที่ 7

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:08
ความคิดเห็นที่ 6

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:07
ความคิดเห็นที่ 5

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:07
ความคิดเห็นที่ 4

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)  

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:07
ความคิดเห็นที่ 3

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:05
ความคิดเห็นที่ 2

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:05
ความคิดเห็นที่ 1

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑

223.205.163.8929 ธ.ค. 58 - 22:04

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน