Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

Ortho เปิดตัว VITROS(R) B.R.A.H.M.S PCT ชุดตรวจการติดเชื้อในกระแสเลือด เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้

Ortho Clinical Diagnostics ผู้นำระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยโรคในหลอดทดลองที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพการรักษาและช่วยชีวิตผู้คนด้วยโซลูชันทางห้องปฏิบัติการอันก้าวล้ำ ประกาศว่า บริษัทได้รับเครื่องหมาย CE Mark สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ VITROS(R) B.R.A.H.M.S PCT (Procalcitonin) ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้ว เพื่อช่วยให้แพทย์ทราบถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) และการติดเชื้อรุนแรงอื่น ๆ ชุดตรวจใหม่ล่าสุดของ Ortho สามารถใช้ได้กับระบบ VITROS(R) 3600 Immunodiagnostic System, VITROS(R) 5600 Integrated System และ VITROS(R) XT 7600 Integrated System รวมทั้ง ECi/ECiQ Systems.*

ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตถึง 6 ล้านราย1 โดยหากไม่ทราบหรือไม่ได้รับการรักษา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอาจทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เนื้อเยื่อถูกทำลาย และอวัยวะล้มเหลว หรือเสียชีวิต1

การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการให้ยาต้านจุลชีพออย่างเหมาะสมมีความจำเป็นในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต2 ซึ่งการศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นให้การยอมรับบทบาทของ PCT ในการตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง พร้อมแนะแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพ3

ชุดตรวจ VITROS(R) B.R.A.H.M.S PCT สามารถช่วยในการประเมินทางคลินิก เพื่อการตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงตั้งแต่เนิ่น ๆ (การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบชุมชน โรคหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน และการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) และเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ4,5 เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นหรือใช้เป็นระยะเวลานาน6

นอกจากนี้ การตรวจวัดระดับ PCT ยังเป็นประโยชน์ต่อวิธีการจัดการโรคโควิด-19 เนื่องจากระดับ PCT ที่เพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย และอาจพัฒนากลายเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้7,8

ห้องแล็บที่ใช้ชุดตรวจ VITROS B.R.A.H.M.S PCT รุ่นใหม่นี้ จะได้ประโยชน์ทั้งจากประสิทธิภาพของ B.R.A.H.M.S และความแตกต่างที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากเครื่องวิเคราะห์ของ VITROS(R) เท่านั้น เมื่อจับคู่ชุดตรวจกับเครื่องวิเคราะห์ VITROS(R) Solutions เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงผลการตรวจรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบผลการตรวจหาเชื้อที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่แพทย์ผู้วินิจฉัย ติดตามอาการ และให้การรักษา จากประโยชน์ดังกล่าวของ VITROS(R) ห้องแล็บต่าง ๆ จึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเก็บตัวอย่างเลือดที่ทำได้ยาก เนื่องจากชุดตรวจนี้ใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ 30?L ยิ่งไปกว่านั้น ชุดตรวจดังกล่าวยังเพิ่มประสิทธิภาพถึงขีดสุดด้วยระยะเวลาการสอบเทียบ (calibration interval) ที่นานถึง 56 วัน อีกทั้งให้ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และความสอดคล้องทางคลินิกกับวิธีการ B.R.A.H.M.S 5 ได้อย่างยอดเยี่ยม

"เพราะเวลามีความสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินและการดูแลทางคลินิก ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำจึงสามารถกำหนดผลการรักษา และอาจหมายถึงชีวิตหรือความตาย" Nadav Kaufman ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลก ธุรกิจ Clinical Labs Menu and Innovation ของ Ortho กล่าว "เพราะทุกการตรวจหมายถึงชีวิต Ortho Clinical Diagnostics จึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีมแพทย์มีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำและช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น"

เทคโนโลยี VITROS สร้างความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้นั้นพร้อมที่จะนำไปส่งมอบต่อให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลการตรวจที่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรก (first pass yield) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ นั้น สูงถึง 96.5% 9 เนื่องจากเทคโนโลยี MicroSensor(TM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จะทำสัญลักษณ์ผลการตรวจที่อาจมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก มีสีเหลือง และขุ่นข้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทวนสอบ ตรวจซ้ำ หรือเก็บตัวอย่างเลือดใหม่10 และเนื่องด้วยการรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่อง (uptime) ที่ 98% โซลูชันเหล่านี้จึงช่วยปรับปรุงความสามารถของห้องแล็บให้ส่งผลการตรวจคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น11

VITROS(R) Systems เป็นระบบแบบ self-contained และไม่ต้องใช้น้ำ จึงรับประกันว่า ผลการตรวจจะไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของน้ำ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายของ Ortho ในการสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/global/covid19 หรือ https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-aus/home/products/vitros_b_r_a_h_a_m_s_pct_assay

*ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่ได้มีจำหน่ายในทุกประเทศ

เกี่ยวกับ Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics เป็นผู้นำระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยโซลูชันการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการตรวจหมู่เลือดที่ก้าวล้ำ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันและบริการของ Ortho ได้ที่เว็บไซต์: https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-us/home/ หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram และ YouTube

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis; Accessed March 25, 2020.
2 Branche A, Neeser O, Mueller B, Schuetz P. Procalcitonin to guide antibiotic decision making. Curr Opin Infect Dis. 2019 Apr;32(2):130-135.
3 Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304–377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6
4 Brunkhorst, F. M., Wegscheider, K., Forycki, Z. F., & Brunkhorst, R. (1999). Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of SIRS, sepsis, severe sepsis and septic shock. Critical Care, 3(Suppl 1), P095.
5 Ortho Clinical Diagnostics (2020). VITROS Immunodiagnostics Products B.R.A.H.M.S PCT Reagent Pack and Calibrators Instructions For Use. GEM 1370 XUS EN. REF 690 5558. Raritan, NJ USA
6 Sager, R., Kutz, A., Mueller, B. et al. Procalcitonin-guided diagnosis and antibiotic stewardship revisited. BMC Med 15, 15 (2017). https://doi.org/10.1186/s12916-017-0795-7
7 Lippi G, Plebani M. Procalcitonin in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. Clin Chim Acta. 2020 Mar 4;505:190-191.
8 Tsantes A. et al., The role of procalcitonin and IL-6 in discriminating between septic and non-septic causes of ALI/ARDS: a prospective observational study Clin Chem Lab Med 2013;51 (7),Jul: 1535-42.
9 An internal Ortho study validated by a third party established that the VITROS(R) 5600 Integrated System had an industry-leading 96.5 percent first-pass yield. Subsequent Ortho comparison studies established that the VITROS XT 7600 Integrated System met or exceeded that standard.
10 ORTHO VALUATOR? data from on–site studies commissioned by Ortho–Clinical Diagnostics are on file and available upon request.
11 SalesAid_OrthoCare_Guarantee_PR-06170

โดย : Media12312 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49184.22.98.1321,182
ตอบกระทู้
ทั่วไป 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน