Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

DBS ตอกย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่การสอนทักษะชีวิต 

  • ติวเข้มนักเรียนตั้งแต่ Year 5-9 ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษ 
  • เน้นการสร้างคอมมิวนิตี้เด็กหัวกะทิ  มุ่งปั้นผู้นำระดับโลก

 DBS DENLA BRITISH SCHOOL โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกด้วยหลักสูตร Enhanced British Curriculum เน้นเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับทักษะชีวิตอันโดดเด่น เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบ IGCSE และ A Level ได้คะแนนสูงๆ กรุยทางสู่การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่ DBS นั้นนอกจากจะสอนโดยครูที่เป็นเจ้าของภาษาจากอังกฤษ 100% แล้ว (นอกจากวิชาภาษาไทยและจีนแมนดาริน) ครูที่นี่ยังมีประสบการณ์สูงและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนและติวนักเรียนอย่างเข้มข้นสำหรับการสอบ IGCSE และ A Level นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตร Enhanced British Curriculum พร้อมผลการสอบ A Level ที่ยอดเยี่ยม ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นในการเรียนปีหนึ่งของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา เพราะรากฐานทางวิชาการในวิชานั้นๆของนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้มีความแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว ดังนั้นหลักสูตร Enhanced British Curriculum จึงนับเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ยุโรป และแคนาดา

 

เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ “Nurturing Global Leaders”  DBS จึงมุ่งมั่นในการสร้างผู้นำที่เป็นเลิศทางวิชาการพร้อมกับการฟูมฟักนักเรียนสู่การเป็นผู้นำระดับโลก DBS ให้การศึกษาเกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่างๆแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่เมื่อเติบใหญ่ นี่เป็นส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่เด็กๆ ซึ่ง DBS ได้วางเส้นทางการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศให้แก่นักเรียนได้

 

ด้วยความที่ภาษาอังกฤษนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท DBS ซึ่งใช้หลักสูตรของระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารทุกวันและในทุกห้องเรียน โดยเด็กเล็กที่เรียนภาษาอังกฤษที่ DBS จะมีสำเนียงการพูดแบบเจ้าของภาษา และยังรวมถึงวิชาภาษาจีนแมนดารินด้วยเช่นกัน 

 

บันไดสู่ความสำเร็จ สำหรับนักเรียนชั้น Year 5-13 

นักเรียน Year 5-6 จะต้องเรียนทุกรายวิชากับครูผู้ชํานาญการ และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เช่น World Scholar’s Cup เป็นต้น นักเรียนยังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วม สโมสรคาร์ทีเซียน (Cartesian) สโมสรที่รวบรวมเด็กที่มีความสามารถสูงด้านคณิตศาสตร์ โปรแกรมบีคอน (Beacon) สำหรับนักเรียนผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์และความอุตสาหะ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เข้าร่วมคลับช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Club) และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร (CCAs) ที่มีให้เลือกมากมายทั้งดนตรี, ศิลปะ, การแสดง, กีฬา

 

เมื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้น Year 7-8 จะได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Model United Nations และได้ฝึกอภิปราย วิเคราะห์ ความคิดเห็น และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการปลูกฝังทักษะการเป็นผู้นำ และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “Nurturing Global Leaders”

 

เมื่อเข้าสู่ Year 9 จะเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อของนักเรียน ในชั้นปี Year 9 นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่จะสอบ IGCSE หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับครูและหัวหน้าวิชาแขนงต่างๆ ครูจะแชร์ประสบการณ์ของตนเองเมื่อครั้งที่ยังเป็นนักเรียนให้ได้รับฟังสำหรับนักเรียนชั้น Year 10 จะได้รับกายกระดับความเข้มข้นทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE ส่วนนักเรียนชายจะต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารหลักสูตรทหารรักษาดินแดน (ร.ด.) ในชั้น Year 10 นี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำและรับการประเมินด้านวิชาชีพ นักเรียนต้องเริ่มสร้างเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านการเรียนและการทํางานในอนาคต รวมทั้งเริ่มหาประสบการณ์การทํางานจริงด้วย

 

ในชั้น Year 11 นักเรียนจะต้องเลือกเรียน AS Level สำหรับการเรียนในชั้นปี Year 12 และจะต้องทบทวนข้อสอบ IGCSE สำคัญๆในช่วงท้ายปีของชั้น Year 11 

 

เมื่อถึงชั้นปี Year 12 เส้นทางการเรียนสายวิชาการของนักเรียนจะเข้มข้นกับการเรียน AS Levels เพื่อเตรียมตัวสู่การสอบ A Level นักเรียนชั้น Year 12 และ Year 13 จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การเขียนจดหมายแนะนําตัวเอง การฝึกทักษะการเขียนเรียงความ และการเตรียมพร้อมสําหรับการสอบวิชาเฉพาะสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย เช่น Oxbridge (UK), BMAT (UK), UKCAT (UK), ACT (USA), SATs (USA) พร้อมหาประสบการณ์การทํางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

 

อย่างไรก็ดี เด็ก ๆ จะได้รับการสอนให้ตระหนักว่า การที่จะประสบความสําเร็จได้นั้น “ทักษะชีวิต” ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน และ DBS ก็มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ให้นักเรียนของเราทุกคน ทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญดังกล่าวคือ มารยาท ความกตัญญูรู้คุณ การเคารพตนเองและผู้อื่น ความอดทน มีเมตตา การรู้จักผ่อนปรนประนีประนอม ความมุ่งมั่น ความอุตสาหะ  ความใฝ่รู้ ทัศนคติที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ไม่กลัวหรือย่อท้อต่ออุปสรรค และใฝ่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Growth Mindset)

 

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีจุดยืนทางการศึกษาที่ชัดเจนในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่  DBS DENLA BRITISH SCHOOL คือ โรงเรียนที่มุ่งมั่นเพื่อสานต่อความฝันของเด็ก ๆ และผู้ปกครองให้เป็นจริง

 

#DBS # DenlaBritishSchool #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders###

โดย : Media12319 ก.พ. 2563 เวลา 13:49118.173.89.244579
ตอบกระทู้
ทั่วไป 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน