Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

DBS ขึ้นแท่น THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) ขึ้นแท่นหนึ่งใน  “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019” พร้อมสานต่อผู้นำโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมในประเทศไทย เน้นปูพื้นฐานนักเรียนเข้มข้น เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

  • ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งในการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International School - CIS) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงระดับโลก ล่าสุดขึ้นแท่นหนึ่งใน “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019” จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com
  • เน้นความความเป็นเลิศทางการศึกษา, ค้นหาความชอบและตัวตนของนักเรียน, เสริมสร้างทักษะผู้นำด้วยหลักสูตรพิเศษ และปลูกฝังการเรียนรู้แบบ Independent Learning หัวใจหลักของการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อเป้าหมายที่วางไว้คือ นักเรียนจาก DBS สามารถเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุขภายใต้วิสัยทัศน์ “Nurturing Global Leaders”

 

          กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2562 - เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ ตอกย้ำผู้นำโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมเดินหน้าปูพื้นฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนในทุกมิติ พร้อมขยาย Facilities ให้ครอบคลุมถึง 40 จุดทั่งโรงเรียน ดึงศักยภาพนักเรียนของแต่ละบุคคลทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา และการพัฒนาทักษะผู้นำ 

         โดดเด่นและแตกต่างด้วย The Unique DBS Vision

          มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า DBS สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและทักษะผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข "Nurturing Global Leaders" เพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักเรียน DBS จึงได้ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม มาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Creative Thinking) เช่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการตัดสินใจและลงมือทำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต และ 4.การปลูกฝังพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งให้กับนักเรียน (Communication, Global Perspective and Preserving Thainess) ด้วยการดำเนินงานที่เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญานี้ ทำให้ที่ผ่านมา นักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ (Academic Awards) และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา (Non-Academic Awards) ทั้งแบบบุคคลและทีม ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ โดยปัจจุบัน DBS เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-EY จนถึง Year 9 (ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2) 

          ใช้หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุด

          หลักสูตรการศึกษานานาชาติของอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่นิยมมากที่สุดในโลก โดยจากข้อมูลของ International School Market Research and Trends พบว่า ในปี 2561 มีโรงเรียนนานาชาติกว่า 3,500 โรงเรียน จากราวหนึ่งหมื่นโรงเรียนทั่วโลก นิยมใช้ระบบการเรียนสอนของอังกฤษมากที่สุด ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่า 30% ซึ่งระบบอังกฤษนั้นแม้มาจากคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ยังแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษ และหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ซึ่งของเอกชนอังกฤษจะเข้มข้นมากและแข็งแกร่งมากที่สุด การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเอกชนอังกฤษจึงได้รับการยอมรับว่าหลักสูตรที่ดีที่สุดในระบบอังกฤษ 

          “DBS นับเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวในกรุงเทพที่มีการเรียนการสอนโดยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ที่สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา ส่วนวิธีการสอนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้าน (Well-Rounded Education) ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ” มร. มาร์คกล่าวเสริม

          หลายคนไม่รู้ว่า การสอบ IGCSE และ A-Level เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ต้องมีสิ่งนี้!

          มร. มาร์ค กล่าวต่อว่า นักเรียนในช่วง Year 13 หรืออายุ 18 ปี ที่กำลังจะศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นช่วงที่สำคัญมากในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการสอบ IGCSE และ A-Level ซึ่งคุณสมบัติในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งในประเทศอังกฤษ, ยุโรป และทั่วโลกนั้น ต่างพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากเกณฑ์สำคัญสองส่วนหลักๆ คือ คุณสมบัติทางด้านวิชาการ และทักษะการเป็นผู้นำ หรือทักษะพิเศษต่างๆ อาทิ ความสามารถพิเศษ ความมี Passion ที่โดดเด่นอย่างชัดเจน และทักษะสังคม เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถสร้างกันได้ในช่วงเวลาข้ามคืน แต่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ในวัยเด็ก และด้วยความโดดเด่นของหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่โรงเรียนระบบการสอนอื่นๆไม่มีคือ การเพิ่มการเรียนการสอนอีก 2 ชั่วโมงทุกวัน หรือที่เรียกว่าระบบ Extended Day ซึ่งหมายถึงเด็กที่ DBS จะเรียนมากกว่าเด็กโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่นถึงวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ DBS เปี่ยมไปด้วยเด็กที่มีคุณภาพ เพราะวันเรียนที่ยาวขึ้นในช่วงเย็น จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆมีให้เลือกเรียนกว่า 40 รายวิชา ทั้งด้านวิชาการ หุ่นยนต์ ดนตรี กีฬา เต้น การทำอาหาร และหลักสูตรผู้นำ เพื่อให้นักเรียนได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep) ทำให้เด็กๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่มีกว่า 60 คน รวมถึงครูผู้ช่วยอีก 60 คน ถือเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาครบทุกด้านเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

          เมื่อมีแต่หลักสูตรระดับเกรดเอ ก็ต้องมี Facilities คุณภาพเวิลด์คลาสมารองรับ

          สิ่งที่ทำให้ DBS แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปอย่างสิ้นเชิง คือ ด้วยเนื้อที่กว่า 60 ไร่ เราได้ออกแบบอาคารเรียนเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่วางไว้ พื้นที่ใช้สอยที่โอ่โถง ห้องเรียนแต่ละห้องให้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วไปถึง 50% ซึ่งเอื้อกับการเรียนการสอน และการดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อสานต่อพันธกิจในการเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำระดับภูมิภาค ในปีนี้ DBS ได้ลงทุนเพิ่มอีก 30 ล้านบาท สร้างอาคารกีฬาในร่มขนาดใหญ่เป็นอาคารหลังที่ 3 จากที่เคยมีอยู่เป็นอาคารกีฬาในร่มและในห้องแอร์ 2 หลัง เมื่อสร้างเสร็จ DBS จะมีอาคารกีฬามากที่สุดและมีขนาดรวมกันกว่า 3,600 ตารางเมตร จุคนได้ถึง 3,000 คน นอกจากนี้ยังได้สร้างกันสาดคลุมสเตเดี้ยมขนาดยักษ์ เพื่อเป็นม่านบังแดดให้นักเรียนสามารถมีกิจกรรมกลางแจ้งโดยไร้ความกังวลเรื่องแสงแดด และสร้าง Café DBS ศูนย์รวมบริการเบเกอรี่ อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง ในขณะที่นั่งรอลูกเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมระหว่างวัน เมื่อทั้งหมดนี้แล้วเสร็จ จะทำให้ DBS เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบถึงขีดสุดครอบคลุมกว่า 40 จุดทั่วโรงเรียน อาทิ สนามฟุตบอลปูด้วยหญ้าระดับฟีฟ่า ลู่วิ่งมาตรฐาน สระว่ายน้ำ (น้ำเกลือ) ในร่มขนาดใหญ่ ห้องยิมนาสติก สนามเทนนิส สนามซ้อมกอล์ฟ สนามกระโดดไกล สนามรักบี้ สนามเด็กเล่น 3 สนาม สนามทราย ห้องเรียนการแสดง 3 ห้อง ห้องเรียนดนตรี ห้องซ้อมดนตรีส่วนตัว 13 ห้อง สตูดิโอคอมพิวเตอร์ ห้องเวิร์คช็อปวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น

          การันตีโดยมาตรฐานระดับโลกจาก ISAT, CIS และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND” 

          “เรารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ Council of International School (CIS) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่ง ที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ประเมินทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งที่ DBS มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ครูผู้สอนต้องจบด้านการศึกษาและเป็นชาวอังกฤษทั้งหมด ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่มีคุณภาพเทียบกับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ  รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานสากล พร้อมทั้งสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยม พร้อมกันนี้ DBS ยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019” จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com (https://world-schools.com/the-best-international-schools-in-bangkok/, https://world-schools.com/best-international-schools-in-thailand/) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำที่รวมรวบและจัดอันดับโรงเรียนนานาชาติทั่วโลกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมานักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการต่างๆ (Academic Awards) และรางวัลด้านกิจกรรมและกีฬา (Non-Academic Awards) ทำให้ DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ ดังนั้นการได้รับรองจากหลายสถาบันนี้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า DBS มีความพร้อมในการผลิตและสร้างผู้นำที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลก สมกับคติของโรงเรียนคือ Always to Greater Things” มร. มาร์คกล่าวสรุป

          #DBS # DenlaBritishSchool #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

          ฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า (Denla British School หรือ DBS)

          ศรุตยา มหานาวารานี  0968614656 Email: saruttaya.m@dbsbangkok.ac.th  

 

โดย : Media12310 ก.ย. 2562 เวลา 13:25125.24.100.157428
ตอบกระทู้
- 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน