Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอมชั้นปีที่ 1 มจพ. กับความทรงจำและความประทับใจ พิธีถวายบังคมฯ และรับขวัญประดู่สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอมชั้นปีที่ 1 มจพ. กับความทรงจำและความประทับใจ
พิธีถวายบังคมฯ และรับขวัญประดู่แดง ปี’61
ผ่านมาแล้วกับ 2 กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆ พระจอม ทุกๆ คนต่างจดจำเรื่องราวและจดจำความประทับใจ
ในพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.
กรุงเทพฯพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ในวันงานเต็มไปด้วยภาพที่งามสง่าของเหล่านักศึกษา “ลูกพระจอม” ที่เข้าร่วมถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์
ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561ในพิธีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา และในวันงานจะเห็นทีมผู้อัญเชิญพระมหา
พิชัยมงกุฎและผู้ถือฉัตรบริวารและการแปรขบวนเกียรติยศที่สง่างาม สวยงามมากในพิธีถวายบังคมพร้อมถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งในพิธีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาลูกพระจอมฯ ใน
ปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดขึ้นอีกครั้งซึ่งในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนนักศึกษาทำ
หน้าที่เป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ และผู้ถือฉัตรบริวาร แน่นอนวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะสอดส่องสายตา และสบตา
น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าน้องๆ นักศึกษาใหม่เขามีความเห็นกันอย่างไรพิธีถวายบังคม
พร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561มาฟังคนแรกกันเลย
1.
นางสาวชลทิวา เจริญศรี ชื่อเล่น “วา”กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขา
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“วา” บอกว่า พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ครั้งหนึ่งในฐานะ
ลูกพระจอมจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ ที่นักศึกษาของมจพ. ทุกคนภาคภูมิใจ และเพื่อแสดงตนว่าเรา
คือลูกพระจอมส่วนในช่วงของงานรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญที่หนูไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีบายศรีสู่ขวัญที่
ใหญ่ขนาดนี้ ทุกๆ เหตุการณ์จะอยู่ในความทรงจำ ในฐานะลูกพระจอมต่อไปค่ะเป็นพิธีอันดีงามที่ควรรักษาไว้ให้ถึง
น้องๆรุ่นต่อไป ให้น้องๆได้มีภาพประทับใจเหมือนกับพี่ๆทุกคน
2.
นายจิรเมธ บุญประทีป ชื่อเล่น “ภีม”กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) หนุ่ม “ภีม” บอกเลยว่า ระหว่างการทำพิธีได้มีฝนโปรยลงมาอย่างหนักแต่นักศึกษาที่เข้าร่วมก็ไม่ท้อถอย การ
ร่วมพิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ / งานรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และแสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีภาพเหตุการณ์เหล่านั้นจะอยู่ในความทรงจำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนตลอดไป เป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจ และเป็นกิจกรรมที่ควรรักษาและสืบทอด
กันต่อไปอย่างยิ่งครับ
3.
นางสาวณิชานันท์ ลิ้มจิตรกร ชื่อเล่น “บ่ายโมง” กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ในพิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ/งานรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และ
สำคัญของชาวลูกพระจอมทั้ง3พระจอม โดยส่วนตัวหนูในฐานะนักศึกษาปี1ภาคภูมิใจมาก ขณะเริ่มทำพิธีได้มีฝน
ตกมาอย่างหนักจึงต้องรอให้ฝนหยุดตก ภาพที่ออกมาสุดประทับใจและจะเป็นพิธีที่สวยงามตราตรึงใจเป็น
กิจกรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจรักในสถาบันมีความเป็นน้องพี่กันมากขึ้นเป็นกิจกรรมที่ควรทำสืบต่อไปอย่างยิ่ง
เพื่อให้น้องๆ ได้มีภาพความประทับใจสืบต่อกันไป และจะเป็นความทรงจำของหนูไปตลอดบรรยากาศแบบนี้มีที่รั้ว
แสด – ดำ จริงๆ ค่ะ
4.
นางสาวกัลยรัตน์ เครือแก้ว กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำหรับพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และ งานรับขวัญ
ประดู่แดง ประจำปีการศึกษา 2561 ปลาบปลื้มพี่ๆ ทุกคนที่ช่วยกันจัดงานให้ออกมาดี ไม่ว่าจะในส่วนของผู้อันเชิญก็
สวย หล่อ สง่างาม สมกับที่ได้เป็นผู้อันเชิญ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ทำงานจากพี่ๆ (Staff)ที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
ดูแลน้องๆ “ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ขนลุกทุกบทสวด และถือเป็นปีที่ชุ่มฉ่ำมากเพราะฝนตก แต่ทุกคนถือว่ามีสปิริต
มากเพราะยืนตากฝนกันครบทุกคน”และงานรับขวัญประดู่แดง บอกได้คำเดียวว่า “สนุกมาก” ถือเป็นการสาน
สัมพันธ์เพื่อนๆต่างคณะได้ดี งานนี้ต้องยกให้พี่ๆ ด้านสันทนาการเพราะเต้นกันมันส์มาก เต้นกันจนลืมเหนื่อยกันไป
เลย ทุ่มเทมากเพื่อน้องๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ครั้งหนึ่งพวกเราได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
5.
นายเจตน์ บุญญดิเรก หรือชื่อเล่นว่า “เจตน์” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
(PNT) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)รับทราบข่าวจาก
รุ่นพี่มาว่าที่ มจพ. แห่งนี้นั้นมีพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนคือ พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ
และรับขวัญประดู่แดง มีโอกาสเข้าพิธีเพียง 1 ครั้ง คือที่เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ผมคิดว่าเป็นพิธีที่สร้าง
ความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในรั้ว มจพ. อีกกิจกรรมที่สำคัญคืองานรับขวัญประดู่แดง เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ ผมสัมผัสได้ถึง “ความตั้งใจ
ของรุ่นพี่ที่ตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พี่ๆมีความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี” กิจกรรมก็จะมี
สันทนาการต่างๆสอดแทรกตลดเวลา ในแต่ละช่วงกิจกรรมได้รับการดูแลคณะผู้ทำงานจากพี่ ๆ (Staff) เป็นอย่างดี
“ผมเชื่อว่าพิธีที่สำคัญนี้จะช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เกิดความสามัคคี
และให้มีความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป”
น้องๆ แต่ละคนต่างก็เก็บความประทับใจ มีมุมจดจำเรื่องราวในพิธีที่สำคัญๆ ทั้ง 2 พิธี คือพิธีถวายสัตย์บังคม
พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและการรับขวัญประดู่แดงเป็นพิธีที่ยังคงรูปแบบและเน้นเอกลักษณ์เฉพาะลูกพระจอมจริงๆ เป็น
พิธีที่สร้างกำลังใจให้น้องๆ มั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลาของการเข้ามาศึกษาใน มจพ. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของ
รุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์จิตนาการให้น้องนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้สัมผัสถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น
พี่รุ่นน้องแบบสุดซึ้งเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเมื่อเข้าสู่รั้ว
แสด - ดำ แห่งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ทำให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคี อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ และกับตัวนักศึกษาใหม่เอง มีความประทับใจกับ
กิจกรรมมีพี่ ๆ ได้แบ่งปันสิ่งดีๆ ระหว่างกันเป็นความดีจากพี่สื่อถึงรุ่นน้อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิด
ความรักต่อมหาวิทยาลัย
#พิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ
#การรับขวัญประดู่แดง
#ลูกพระจอม
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

โดย : prkb2 ต.ค. 2561 เวลา 22:0449.49.242.121387
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน