Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

อุตสาหกรรมเคมีสร้างมูลค่า 5.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ GDP โลก

รายงานล่าสุดเผยอุตสาหกรรมเคมีสร้างมูลค่า 5.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ GDP โลก พร้อมสร้างงาน 120 ล้านตำแหน่ง

 

 

 

อุตสาหกรรมเคมีมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั่วทุกมุมโลก

เพื่อต้อนรับการเปิดฉากการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 4 (UNEA-4) ทางสภาสมาคมเคมีระหว่างประเทศ (ICCA) ได้เผยแพร่รายงานวิเคราะห์คุณูปการของอุตสาหกรรมเคมีที่มีต่อเศรษฐกิจโลกในหัวข้อ "The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges" โดยรายงานระบุว่า อุตสาหกรรมเคมีมีส่วนสำคัญในภาคการผลิตสินค้าเกือบทั้งหมด และสร้างมูลค่าราว 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ GDP โลกทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือคิดเป็นสัดส่วน 7% ของ GDP โลก ทั้งยังสร้างงานมากถึง 120 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

คุณ Cal Dooley เลขาธิการ ICCA ผู้ดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของสภาเคมีแห่งอเมริกา (ACC) กล่าวว่า "นวัตกรรมต่างๆที่ได้รับการพัฒนาและรังสรรค์ขึ้นโดยอุตสาหกรรมเคมีที่อยู่คู่โลกมานาน ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนทั่วโลก รายงานฉบับนี้ชี้ชัดว่าอุตสาหกรรมเคมีสร้างมูลค่าต่อ GDP โลกอย่างที่ภาคส่วนใดก็ทดแทนไม่ได้ ทั้งยังเป็นแหล่งจ้างแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงเป็นภาคส่วนสำคัญที่สร้างความก้าวหน้าทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ"

ข้อมูลสำคัญในรายงานประกอบด้วย

- ในทางตรงนั้น อุตสาหกรรมเคมีสร้างมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ GDP โลก และสร้างงาน 15 ล้านตำแหน่ง นับเป็นภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก

- ทุกครั้งที่อุตสาหกรรมเคมีสร้างมูลค่า 1 ดอลลาร์ จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 4.20 ดอลลาร์ในภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจโลก

- บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมเคมีจ่ายเงินให้แก่ซัพพลายเออร์ราว 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2560 เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ในการผลิต ซึ่งการใช้จ่ายด้านห่วงโซ่อุปทานนี้สร้างมูลค่าราว 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ GDP โลก และสนับสนุนการจ้างงาน 60 ล้านตำแหน่ง

- อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกทุ่มเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาราว 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างมูลค่า 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อ GDP โลก และสนับสนุนการจ้างงาน 1.7 ล้านตำแหน่ง

- อุตสาหกรรมเคมีในเอเชียแปซิฟิกสร้างมูลค่าต่อ GDP และสนับสนุนการจ้างงานมากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน 45% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปีทั้งหมดของอุตสาหกรรม และคิดเป็นสัดส่วน 69% ของการจ้างงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม ตามมาด้วยยุโรป (สร้างมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ GDP และสร้างงาน 19 ล้านตำแหน่ง) และอเมริกาเหนือ (สร้างมูลค่า 8.66 แสนล้านดอลลาร์ต่อ GDP และสร้างงาน 6 ล้านตำแหน่ง)

คุณ Marco Mensink ผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมเคมีแห่งยุโรป (CEFIC) กล่าวว่า "รายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่นี้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมเคมีที่มีต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานให้แก่ผู้คนหลายล้านทั่วโลก และตอกย้ำว่าอิทธิพลของอุตสาหกรรมเคมีมีมากกว่าแง่มุมของมูลค่าทางเศรษฐกิจ เราทำงานร่วมกับสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติผ่านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ (SAICM) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์อย่างปลอดภัยตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการกำจัด โดยมีการจัดเวิร์กช็อปไปแล้วกว่า 230 รายการใน 45 ประเทศ"

ICCA ได้มอบหมายให้ Oxford Economics ทำการประเมินคุณูปการของอุตสาหกรรมเคมีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รายงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจอิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งหมดของอุตสาหกรรมเคมี โดยพบว่าการผลิตเคมีภัณฑ์ไม่เพียงสนับสนุนกิจกรรมภายในอุตสาหกรรมเคมีเท่านั้น (อิทธิพลทางตรง) แต่ยังสนับสนุนกิจกรรมในภาคส่วนอื่นทั่วห่วงโซ่อุปทาน (อิทธิพลทางอ้อมผ่านการจัดซื้อสินค้าขั้นกลาง) และมีผลต่อการใช้จ่ายเงินเดือน (การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมเคมีและทำงานกับซัพพลายเออร์)

คุณ Hiroshi Watanabe ผู้อำนวยการสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JCIA) กล่าวว่า "ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์โดยอุตสาหกรรมเคมีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยการส่งมอบน้ำสะอาด แหล่งพลังงานหมุนเวียน การดูแลรักษาที่ทันสมัย แหล่งอาหารเปี่ยมโภชนาการที่มีความมั่นคง เทคโนโลยีการรีไซเคิล และอีกมากมาย การชี้ชัดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงาน การวิจัย และผลิตภัณฑ์ของเรา ทำให้เราเห็นผลกระทบเชิงบวกทั้งหมดที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมเคมีที่มีต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม"

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายงานได้ฟรีที่ www.icca-chem.org/EconomicAnalysis และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณูปการของ ICCA ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติได้ที่ www.icca-chem.org/SDGs

เกี่ยวกับ ICCA

สภาสมาคมเคมีระหว่างประเทศ (ICCA) เป็นการรวมตัวกันของนักนวัตกรรม ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการโซลูชั่น และผู้บุกเบิกการดูแลผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกมีการพัฒนานวัตกรรมด้านเคมีและยกระดับการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ด้วยความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการยกระดับสุขภาพของมนุษย์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICCA ได้ที่ www.icca-chem.org

โดย : IQML11 มี.ค. 2562 เวลา 14:02125.24.111.23810,063
ตอบกระทู้
ICCA 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน