Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

มูลนิธิ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation ริเริ่มยุคสมัยแห่งการสร้างคนเก่งเพื่ออนาคต- จับมือ HundrED เปิดตัว NXTEducator สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น K12 จากทั่วโลก

 

มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษา Sayling Wen Cultural & Educational Foundation ประกาศเปิดตัว TalentNXT ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนาคนเก่งแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของทางมูลนิธิฯ ที่ต้องการสร้างคนเก่งสำหรับสังคมอนาคต โดยในช่วงเริ่มต้น ทางมูลนิธิฯได้พัฒนาโครงการ NXTEducator ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ HundrED องค์กรไม่แสวงผลกำไรจากฟินแลนด์ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ครูผู้สอนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K12) จากทั่วโลกที่พูดภาษาจีน และมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหากรณีการศึกษาที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มระดับโลก NXTEducator จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.saylingwen.org/eng/NXTEducator

 

Teresa Lin ซีอีโอของมูลนิธิ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation กล่าวว่า "มูลนิธิ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation อุทิศตนในการพัฒนาคนเก่งเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เราได้พัฒนาแผนงานและกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะแผน TalentNXT Junior (สำหรับนักเรียนระดับชั้น K12), TalentNXT Fresh (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและบัณฑิต) และ TalentNXT Pro (สำหรับมืออาชีพ) ด้วยประสบการณ์กว้างขวางที่ได้รับมาจากปีก่อน ๆ เราจึงได้เปิดตัว TalentNXT อย่างเป็นทางการ และเริ่มทำงานร่วมกับองค์กรทั่วโลก โดยเริ่มจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ K12 ย้อนไปในปี 2558 เราได้กำหนดตัวชี้วัด 6 ตัวสำหรับคนเก่งแห่งสังคมอนาคตที่เรียกว่า FIT+HUG และรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เข้ากับโครงการพัฒนาคนเก่งของเราทุกโครงการ สำหรับในส่วนของ NXTEducator ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดของเรา จะมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดครูผู้สอนที่มีความสามารถในการอบรมสั่งสอนและสร้างคนเก่งสำหรับสังคมอนาคต"

 

ตัวชี้วัด 6 ตัว หรือ 'FIT+HUG' เป็นผลมาจากการวิจัยทางวิชาการ การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมบริการ การศึกษามุมมองด้านคุณค่าของคนเก่ง และการสั่งสมประสบการณ์ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการศึกษามาเป็นเวลาหลายปี FIT ย่อมาจาก "Friendly by nature (เป็นมิตรกับธรรมชาติ)", "Innovative with diversity (คิดล้ำอย่างหลากหลาย)" และ "Technology-aware (ก้าวทันเทคโนโลยี)" ขณะที่ HUG หมายถึง "Human-centric approach (มนุษย์เป็นศูนย์กลาง)", "Uniting multiple domains (หลากความรู้รวมเป็นหนึ่ง)" และ "Global view with local act (มองมุมโลก ทำแบบท้องถิ่น)"

 

Teresa Lin อธิบายเพิ่มเติมว่า "มูลนิธิฯมีความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาระดับโลกจำนวนมาก โดยในปีนี้ เราเจาะจงเชิญ HundrED ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาแนวใหม่จากฟินแลนด์ ให้มาร่วมกันจัดโครงการ NXTEducator เพื่อแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมการศึกษาทั่วโลก ด้วยโครงการระดับโลกนี้ เราตั้งเป้าที่จะเฟ้นหานวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาคนเก่ง 'FIT+HUG' ผ่านทางระบบการศึกษา K12 ทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก"

 

Lasse Leponiemi ผู้อำนวยการบริหารของ HundrED ชี้ว่า "ปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนในปัจจุบันจะต้องรับมือในอนาคตนั้น จะมีขนาดใหญ่และซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่ต่างกันตามแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้น การค้นหาวิธีการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นสร้างคนเก่งให้พร้อมสำหรับการจ้างงานในอนาคต ถือเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation ซึ่งมีประสบการณ์คร่ำหวอดในการพัฒนาคนเก่ง นี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับเรา เพราะนับเป็นก้าวแรกของเราที่จะได้ค้นพบนวัตกรรมการศึกษาที่โดดเด่นสำหรับกลุ่มผู้สอนที่พูดภาษาจีน"

 

NXTEducator เป็นเพียงโครงการแรกภายใต้แผนงาน TalentNXT โดยทางมูลนิธิ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation จะเปิดตัวโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยเป้าหมายที่จะค้นหาครูผู้สอนแห่งอนาคตตามตัวชี้วัด 'FIT+HUG' ให้ได้มากขึ้น พร้อมสร้างคนเก่งที่สามารถเอาชนะความท้าทายหลากหลายในอนาคตอันใกล้

 

เกี่ยวกับ Sayling Wen Cultural & Educational Foundation

 

Sayling Wen Cultural & Educational Foundation มีพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และพัฒนาความสามารถควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าทางอุตสาหกรรม โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ประการด้วยกัน ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมจีนในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การยกระดับความพร้อมด้านอาชีพให้แก่นักเรียนในระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนการเรียนรู้ข้ามแขนงในสังคม และการส่งเสริมวิทยาการบริการและนวัตกรรมบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของทางมูลนิธิฯ ในการพัฒนาและสร้างคนเก่งเพื่อสังคมแห่งอนาคต

 

เว็บไซต์: http://www.saylingwen.org/eng

 

เกี่ยวกับ HundrED

 

HundrED เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งค้นคว้า วิจัย และแบ่งปันนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K12) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนความเคลื่อนไหว ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่มีคุณค่า มีอิทธิพล และปรับขยายขนาดได้ เพื่อเผยแพร่อย่างครอบคลุมทุกบริบทของสังคมโลก นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา HundrED ได้ดำเนินการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อเฟ้นหาและคัดเลือก 100 นวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจประจำปี ซึ่งความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก ตลอดจนนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดได้ถูกบันทึก รวบรวม และแบ่งปันร่วมกับผู้สอนทั่วโลก เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน พร้อมให้การสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เว็บไซต์: https://hundred.org

 

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190606/2489272-1

โดย : Media1237 มิ.ย. 2562 เวลา 16:05134.236.17.1481,238
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน