Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคสร้าง "การปรับปรุงสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ"บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคสร้าง "การปรับปรุงสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ" เพื่อสนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

- ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมในโครงการธนาคารอาหารชุมชนและโครงการของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตภัณฑ์ 320,000 รายการได้รับการปรับสูตรเพื่อลดปริมาณน้ำตาล เกลือ ฯลฯ นับตั้งแต่เริ่มการสำรวจในปี 2015
- มีพนักงานราว 2,000,000 คนเข้าร่วมในโครงการสุขภาพและสวัสดิภาพที่บริษัทเป็นผู้นำ

ประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods Forum: CGF) เผยแพร่ผลลัพธ์ล่าสุดจากการสำรวจทั่วโลกที่บ่งชี้ว่าผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกให้ดีขึ้นอย่างไร โดยข้อมูลจากรายงานความคืบหน้าด้านสุขภาพและสวัสดิภาพประจำปี 2019 ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Deloitte ได้แสดงความคืบหน้าที่ดีในทุกหมวดหมู่ และมีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมายของพันธกิจสุขภาพและสวัสดิภาพทุกข้อของ CGF

(โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )

รายงานฉบับที่ห้านี้ได้ชี้วัดความคืบหน้าเกี่ยวกับมติและพันธกิจของ CGF โดยผลลัพธ์ที่เก็บรวบรวมมานาน 5 ปีแสดงให้เห็นว่า สมาชิกของ CGF ทำได้ตามความคาดหวังของผู้บริโภค และปฏิบัติได้ตามจุดมุ่งหมายของอุตสาหกรรมในการส่งเสริมผู้บริโภคให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลปี 2018 แสดงให้เห็นว่า

- บริษัท 98% ทำการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อย่างน้อยบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสุขภาพและสวัสดิภาพ โดยนับตั้งแต่ปี 2015 มีผลิตภัณฑ์กว่า 320,000 รายการที่ได้รับการปรับสูตร
- บริษัทมากกว่า 70% ทำการปรับสูตรเกลือและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์
- บริษัท 84% รายงานว่า ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยมีการระบุวิธีการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
- พนักงานเกือบ 2 ล้านคนเข้าร่วมในโครงการริเริ่มด้านสุขภาพและสวัสดิภาพในปี 2018 เพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านคนในปี 2017 และ 1.3 ล้านคนในปี 2016
- บริษัท 61% เข้าร่วมในโครงการธนาคารอาหารชุมชน (มีการบริจาคอาหารเกือบ 93,000 ตัน)
- บริษัทต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีการริเริ่มโครงการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพในโรงเรียนกว่า 550,000 แห่ง

การสำรวจนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสมาชิก CGF ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหาร CGF โดยซีอีโอของบริษัท Nestle และ Ahold Delhaize ทั้งยังได้รับการสนับสนุนในระดับคณะกรรมการอำนวยการจากบริษัท Danone และ Walmart หลายปีที่ผ่านมาการสำรวจนี้ได้รับการสนับสนุนโดยแบรนด์และผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีสมาชิก CGF รวม 75 รายที่ตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

Sharon Bligh ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค กล่าวว่า "เราเดินทางมาไกลนับตั้งแต่ที่การสำรวจนี้เริ่มต้นเมื่อห้าปีก่อน แต่เรายังไม่จบแค่นี้ และยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำ ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นว่าในชุมชนที่สมาชิกของเราทำงานและอาศัยอยู่นั้น บริษัทและพนักงานต่างเอาใจใส่กับปัญหาด้านสุขภาพและสวัสดิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย นับเป็นข้อพิสูจน์ว่า ระหว่างที่เราปฏิบัติตามแผนห้าปีข้างหน้าของเรา ความร่วมมือจะเป็นแรงผลักดันไปสู่สิ่งที่ดี และเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง ผู้บริโภคและพนักงานของเราต้องการพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยาวนานขึ้น ผู้คนต่างเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง และเราตระหนักถึงบทบาทของอุตสาหกรรมของเราทั้งในด้านการป้องกันความเจ็บป่วย และในการมอบพลังให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดียิ่งขึ้น"

การสำรวจครั้งล่าสุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดของยุทธศาสตร์ห้าปีด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของ CGF ในขั้นต้น สำหรับแผนห้าปีข้างหน้าจะพุ่งเป้าไปที่โครงการ "ความร่วมมือเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น" (Collaboration for Healthier Lives: CHL) โดยสมาชิกของ CGF จะทดสอบแนวทางใหม่ๆ และแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น สมาชิกของ CGF ต่างตระหนักถึงศักยภาพของโครงการริเริ่มระดับชุมชน และความจำเป็นที่ต้องมีความโปร่งใสมากขึ้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการสำรวจที่เก็บรวบรวมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

เกี่ยวกับประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค

ประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods Forum: CGF) คือเครือข่ายอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีความเสมอภาคและผลักดันโดยสมาชิก เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้หลักปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลก ประชาคมนี้ประกอบด้วยซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้จัดหาบริการ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่นๆกว่า 400 รายใน 70 ประเทศ และสะท้อนถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ ขนาด หมวดหมู่และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริษัทที่เป็นสมาชิกมียอดขายรวมกว่า 3.5 ล้านล้านยูโร มีการจ้างพนักงานโดยตรงเกือบ 10 ล้านคน และมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่มูลค่ากว่า 90 ล้านตำแหน่ง ประชาคมนี้กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยซีอีโอของบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกกว่า 50 คน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.theconsumergoodsforum.com

โดย : IQML12 มี.ค. 2562 เวลา 08:00134.236.18.414,549
ตอบกระทู้
- 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน