Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ดัชนีสันติภาพโลกชี้ ความสงบสุขทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี แต่ยังน้อยกว่าทศวรรษก่อนหน้า           ผลการค้นพบที่สำคัญ

           - ยูเครนอันดับดีขึ้นมากที่สุด ส่วนนิการากัวอันดับร่วงลงมากที่สุด
           - ประเทศที่ลดการขยายอิทธิพลทางทหาร (106 ประเทศ) มีจำนวนมากกว่าประเทศที่เพิ่มการขยายอิทธิพลทางทหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
           - นับจากปี 2551 ความสงบสุขทั่วโลกลดลง 3.78% โดยลดลงใน 81 ประเทศ และเพิ่มขึ้นใน 81 ประเทศ แต่ภาพรวมความสงบสุขทั่วโลกลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น

 

           ปัญหาภาวะโลกร้อน

           - ประชากรโลกมากกว่า 400 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสงบสุขต่ำและมีความเสี่ยงสูงจากภาวะโลกร้อน
          - 8 จาก 25 ประเทศที่มีความสงบสุขต่ำที่สุด มีประชากร 103 ล้านคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะโลกร้อนรุนแรง
          - ภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารามีศักยภาพต่ำที่สุดในการรับมือกับภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในภูมิภาคย่ำแย่ลงไปอีก

 

          ผลกระทบจากความรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจและ GDP

          - ผลกระทบจากความรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจโลกลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 โดยลดลงสู่ระดับ 14.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน 11.2% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั่วโลก หรือ 1,853 ดอลลาร์ต่อคน
          - โดยเฉลี่ยแล้ว กลุ่มประเทศที่สงบสุขที่สุดมี GDP ต่อหัวเติบโตสูงกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดตลอด 60 ปีที่ผ่านมา
          - ใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากที่สุด พบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35% ของ GDP เทียบกับ 3.3% ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงน้อยที่สุด

 

          รายงานดัชนีสันติภาพโลก หรือ Global Peace Index (GPI) ฉบับที่ 13 ประจำปี 2562 ซึ่งชี้วัดความสงบสุขของประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เผยให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ความสงบสุขทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีในปี 2561 แต่ก็ยังน้อยกว่าทศวรรษก่อนหน้าอยู่มาก โดยความสงบสุขทั่วโลกลดลงเกือบ 4% จากปี 2551 ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มผลวิจัยใหม่เข้ามา นั่นคือ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความสงบสุข

 

          รายงานระบุว่า 86 ประเทศมีคะแนนความสงบสุขดีขึ้น ขณะที่ 76 ประเทศมีคะแนนแย่ลง ไอซ์แลนด์ยังคงเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก โดยครองอันดับนี้มาตั้งแต่ปี 2551 ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส และเดนมาร์ก ขณะที่ภูฏานมีอันดับดีขึ้นมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ติด 20 อันดับแรก โดยกระโดดขึ้นมาถึง 43 อันดับ ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา

 

          อัฟกานิสถานรั้งตำแหน่งประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลก โดยหล่นลงไปแทนที่ซีเรีย ประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ขณะที่ซูดานใต้ เยเมน และอิรัก ก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลก โดยเยเมนติดหนึ่งใน 5 ประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลกเป็นปีแรกนับตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีขึ้นมา

 

          รายงานนี้จัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ หรือ Institute for Economics & Peace (IEP) เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับความสงบสุข คุณค่าที่มีต่อเศรษฐกิจ แนวโน้ม และแนวทางการพัฒนาสังคมที่สงบสุข รายงานนี้ครอบคลุม 99.7% ของประชากรโลก โดยมีการพิจารณาปัจจัยบ่งชี้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ประการ ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง ปัจจัยบ่งชี้ย่อยเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มเป็นสามปัจจัยบ่งชี้หลัก ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม และการขยายอิทธิพลทางทหาร

 

          Steve Killelea ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ กล่าวว่า "แม้ว่าความสงบสุขทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในรายงานปี 2562 แต่จากการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่ามีทั้งแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบ เพราะในขณะที่ความขัดแย้งยาวนานนับสิบปีเริ่มคลี่คลายทั้งในอิรักและซีเรีย กลับมีความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดขึ้นในเยเมน นิการากัว และตุรกี ส่งผลให้ 10 ประเทศที่รั้งท้ายตารางมีความสงบสุขลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น"

 

          4 จาก 9 ภูมิภาคทั่วโลกมีความสงบสุขเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยรัสเซียและยูเรเชียมีความสงบสุขเพิ่มขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วยตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งลดลงในยูเครนและซีเรีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายลดลง

 

           อย่างไรก็ดี 2 จาก 3 ปัจจัยบ่งชี้หลักย่ำแย่ลงในทศวรรษที่ผ่านมา โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แย่ลง 8.7% ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง แย่ลง 4% แต่การขยายอิทธิพลทางทหารกลับดีขึ้น 2.6% นับจากปี 2551 ซึ่งสวนทางกับการรับรู้ของสาธารณชน โดยจำนวนทหารติดอาวุธต่อประชากร 100,000 คนปรับตัวลดลงใน 117 ประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายทางทหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็ลดลงใน 98 ประเทศ และมีเพียง 63 ประเทศที่เพิ่มการใช้จ่ายทางทหาร

 

          Steve Killelea กล่าวว่า "แนวโน้มหลายอย่างตลอดทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงความซับซ้อนของความสงบสุขทั่วโลก ในขณะที่จำนวนประเทศสนับสนุนก่อการร้ายลดลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา โดย 62 ประเทศมีคะแนนดีขึ้น และมีเพียง 42 ประเทศที่คะแนนลดลง แต่การกักขังกลับเพิ่มขึ้น โดยอัตราการกักขังเพิ่มขึ้นใน 95 ประเทศ และลดลงใน 65 ประเทศ แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอัตราการกักขังลดลง 11% ในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอัตราการกักขังสูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก"

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg

โดย : Media12312 มิ.ย. 2562 เวลา 15:00134.236.17.148664
ตอบกระทู้
- 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน