Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและเปิดประเทศการประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) จัดขึ้นที่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐบาลมณฑลส่านซีเป็นเจ้าภาพ และจัดโดยกลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงกรมพาณิชย์มณฑลส่านซี (หน่วยงานระดับมณฑลที่ดูแลด้านการส่งเสริมการค้าเสรี) และเขตการค้าเสรีนำร่องเส้นทางสายไหมของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

งานนี้ประกอบด้วยการประชุมหลักหนึ่งรายการและงานสัมมนาคู่ขนานอีกสองรายการ ได้แก่ การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) งานสัมมนาหัวข้อนวัตกรรมและการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) และงานสัมมนาหัวข้อการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 5 มณฑลในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

การประชุมหลักในหัวข้อ "การยกระดับการปฏิรูปและเปิดประเทศ และการส่งเสริมการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องอย่างมีคุณภาพ" ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมเขตการค้าเสรี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวทั้งจากในและต่างประเทศ ผู้แทนจากเขตการค้าเสรีชั้นนำทั่วโลก และนักวิชาการจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ มาร่วมหารือเรื่องการเพิ่มความสามารถของเขตการค้าเสรีต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลกลาง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในเขตการค้าเสรี การสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในเขตการค้าเสรีต่างๆ ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative ไปจนถึงการส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดกว้างของเขตการค้าเสรีนำร่อง และการสร้างฉันทามติในการพัฒนาเขตการเสรีนำร่องในมณฑลส่านซีอย่างมีคุณภาพ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้ง เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) ได้นำเสนอแม่แบบที่ยืดหยุ่นและสามารถทำตามได้ และการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระทำให้มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ทางเขตยังรุกพัฒนาฮับ พอร์ทัล และแม่แบบสำหรับเศรษฐกิจโมบาย ที่จะนำไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการ Belt & Road Initiative รวมถึงการพัฒนาภาคตะวันตกของจีนต่อไป ทางเขตได้สำรวจและทดลองแม่แบบต่างๆ เพื่อทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ยกระดับการกำกับดูแล และปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงสถานะของเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะสนามทดสอบการยกระดับนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) เป็นที่ตั้งของธุรกิจและองค์กร 40,694 แห่ง รวมถึงบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ 347 แห่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรในเขตใช้เวลาน้อยลงมาก ขณะที่การค้าขายกับต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึง 2.649 แสนล้านหยวน (ราว 3.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน 75% ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของมณฑลส่านซี เขตการค้าเสรีนำร่องช่วยให้มณฑลส่านซีมียอดนำเข้าและส่งออกรวมกันสูงถึง 3.5138 แสนล้านหยวน (ราว 5.13 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมูลค่าการผลิตรวมอยู่ที่ 2.44 ล้านล้านหยวน (ราว 3.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 29.3% และ 8.3% ตามลำดับ โดยมูลค่าการผลิตรวมนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งประเทศถึง 1.7 จุดเปอร์เซ็นต์ นับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลส่านซี ทั้งยังเป็นการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นในการส่งเสริมการเปิดประเทศ

คุณจ้าว กัง รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี กล่าวว่า รัฐบาลจีนได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิรูปและเปิดประเทศในยุคใหม่ด้วยมาตรการที่ใช้ได้จริง ในระหว่างการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 2 โดยทางมณฑลส่านซีจะยกระดับเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะสถานที่พัฒนาและทดลองใช้นโยบายที่เอื้อต่อการใช้มาตรการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงระบบนิเวศทางธุรกิจและกฎหมายอย่างเป็นธรรม เปิดกว้าง มีมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถขยายธุรกิจสู่สากล พร้อมกับยกระดับมาตรฐานและนำเสนอสิ่งที่ได้จากการปฏิรูปและเปิดประเทศ มณฑลส่านซีวางแผนทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Belt & Road Initiative เพื่อสร้างอนาคตที่สัมฤทธิผลมากกว่าเดิม โดยใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะเวทีที่ช่วยยกระดับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ http://ftz.shaanxi.gov.cn/

เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี)

เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) เป็นหนึ่งในเขตการค้าเสรีนำร่องของจีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีนำร่องกลุ่มที่สาม และเป็นเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งเดียวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) ตั้งอยู่ในทำเลทองที่เหมาะแก่การนำเสนอแม่แบบที่ยืดหยุ่นและสามารถทำตามได้ เพื่อสนองต่อเป้าหมายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ที่ต้องการยกระดับบทบาทของโครงการ Belt & Road Initiative ในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน พร้อมกับส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าถึงเมืองหน้าด่านในภาคตะวันตกของจีน เพื่อพลิกโฉมเขตการค้าเสรีนำร่องให้กลายเป็นสนามทดสอบการใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อเป็นแม่แบบให้กับเมืองอื่นๆของจีนในการปฏิรูปและเปิดกว้าง รวมถึงสร้างฐานที่มั่นสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Belt & Road Initiative

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190513/2464309-1
คำบรรยายภาพ - การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี)

โดย : Media123 15 พ.ค. 2562 เวลา 14:5727.145.110.1733,297
ตอบกระทู้
ทั่วไป 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน