Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดบวมช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์เผยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์และการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว


โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายต่อการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุม ซึ่งรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของโรค การกักตัว ความวิตกกังวล และการปลีกตัวจากสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมา แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน แม้ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย แต่เรายังต้องเร่งสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เราจึงต้องหาทางกลับมาทำการวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อเดินหน้าทำการศึกษาบางส่วนต่อไปด้วยความปลอดภัย

 

สมาคมโรคอัลไซเมอร์เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในบ้านพักคนชราทั่วอเมริกากำลังเผชิญวิกฤต เนื่องจากขาดความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงการทดสอบที่จำเป็นและข้อมูลที่แม่นยำ โดยจากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลกว่า 59,000 คนต้องเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์จึงมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผ่านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล

 

ในการประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ หรือ Alzheimer's Association International Conference(R) (AAIC(R)) 2020 บรรดาผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคอัลไซเมอร์, University of Kentucky College of Medicine, Rush University Medical Center และ University of Texas Health San Antonio ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 

- ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์
- ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อสมองและการรับรู้เท่าที่เราทราบ
- ผลกระทบอย่างรุนแรงที่มีต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในสถานดูแลผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวจากสมาคมโรคอัลไซเมอร์
- ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในระดับสูงอันเป็นผลมาจากโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและครอบครัว

 

นอกจากนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์ได้ประกาศเปิดตัวการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบระยะยาวที่มีต่อสมอง อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19

 

“สมาคมโรคอัลไซเมอร์ภูมิใจที่ได้ประกาศเปิดตัวการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ในระดับนานาชาติ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีต่อสมอง รวมถึงการรับรู้ พฤติกรรม และการทำงานของสมอง” ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ กล่าว “นักวิทยาศาสตร์จากกว่า 30 ประเทศต้องการมีส่วนร่วมกับการศึกษาครั้งนี้ ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อให้ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ดำเนินต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิจัย เราจะเก็บข้อมูลและวัดผลด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มีอยู่แล้ว เช่น การศึกษา Framingham Heart Study รวมถึงสอดคล้องกับแพทย์ทั่วโลก ขณะเดียวกัน เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อสมองให้มากขึ้น เราจะสร้างความร่วมมือเพื่อทำการศึกษาข้ามภาคส่วนด้วย”

 

ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ กล่าวเสริมว่า

 

“เท่าที่เราทราบ ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับที่ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อม การไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อายุที่เพิ่มมากขึ้น และเงื่อนไขด้านสุขภาพที่มักมาพร้อมกับภาวะสมองเสื่อม อาจทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นในการติดเชื้อโควิด-19”

“มีปัจจัยทางพฤติกรรม สังคม ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมมากมายที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพ และปัจจัยดังต่อไปนี้จะทำให้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รุนแรงขึ้น”

 

- การเข้าไม่ถึงการคมนาคมและที่พักอาศัยที่มั่นคง รวมถึงทรัพยากรที่ช่วยยกระดับสุขภาพ ซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หรือเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
- ประเภทของงานและนโยบายของที่ทำงานมีผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเมื่อหยุดงานมีแนวโน้มที่จะทำงานต่อทั้งที่มีอาการป่วย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสอื่น ๆ
- การเข้าไม่ถึงประกันสุขภาพและการรักษาในราคาที่จ่ายไหว

 

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแล โดยบ้านพักคนชราได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ จากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลกว่า 59,000 คนต้องเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายบังคับใช้นโยบายใหม่ที่สามารถจัดการกับปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อสถานดูแลผู้สูงอายุท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ”

 

การอภิปรายแบบคณะว่าด้วยผลกระทบของโควิด-19 และการแพร่ระบาดทั่วโลกที่มีต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และสมอง ที่จัดขึ้นระหว่างการประชุม AAIC 2020 ประกอบด้วยการอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

 

- ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์
- ดร.นพ.เกรกอรี เอ จิชา จาก University of Kentucky College of Medicine ผู้อำนวยการของ Alzheimer's Disease Center Clinical Trials Unit และรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการด้านคลินิกของ UK Alzheimer's Disease Center
- พญ.นีลัม ที อัคราวาล นักประสาทวิทยาอาวุโสจาก Rush Alzheimer's Disease Center Clinical Core และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Rush Heart Center for Women at Rush University Medical Center
- เบธ คาลไมเยอร์ รองประธานฝ่ายดูแลและสนับสนุนของสมาคมโรคอัลไซเมอร์
- ดร.นพ.กาเบรียล เอ เดอ เอรอสควิน จาก Long School of Medicine, UT Health San Antonio ผู้ดำรงตำแหน่ง Zachry Foundation Distinguished Professor of Neurology ของ The Glenn Biggs Institute of Alzheimer's & Neurodegenerative Disorders

 

ลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 จากสมาคมโรคอัลไซเมอร์

 

- ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/coronavirus-covid-19
- เคล็ดลับสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม: https://alz.org/help-support/caregiving/coronavirus-(covid-19)-tips-for-dementia-care
- คำแนะนำในการปกป้องผู้สูงอายุและผู้ดูแลในบ้านพักคนชรา: https://www.alz.org/get-involved-now/advocate/coronavirus-(covid-19)-recommendations-policy
- ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19: https://www.alz.org/aaic/downloads2020/DI_HealthDisparities_Covid.pdf
- การสัมมนาออนไลน์สำหรับนักวิจัยในหัวข้อผลกระทบของโควิด-19: https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/medsci-webinars/on-demand-research-webinars

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ (AAIC) เป็นการประชุมเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ โดยนักวิจัยจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม รวมถึงให้การสนับสนุนชุมชนนักวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

โฮมเพจของ AAIC 2020: www.alz.org/aaic/
ห้องข่าวของ AAIC 2020: www.alz.org/aaic/pressroom.asp
แฮชแท็ก AAIC 2020: #AAIC20

สมาคมโรคอัลไซเมอร์อุทิศตนให้กับการกำจัดโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมให้หมดไป ด้วยการสนับสนุนการวิจัยระดับโลก การลดความเสี่ยงของการเกิดโรค การวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษา วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่ปราศจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.alz.org หรือโทรสายด่วน 800.272.3900 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1219566/AAIC_2020_Logo.jpg

โดย : Media12331 ก.ค. 2563 เวลา 10:51124.120.140.182497
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน