Facebook Twitter
gPlus 

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

โดย : พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:30125.24.106.1941,445
ตอบกระทู้
 
ความคิดเห็นที่ 40

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:39
ความคิดเห็นที่ 39

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:38
ความคิดเห็นที่ 38

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:37
ความคิดเห็นที่ 37

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:37
ความคิดเห็นที่ 36

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:36
ความคิดเห็นที่ 35

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:21
ความคิดเห็นที่ 34

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:20
ความคิดเห็นที่ 33

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:19
ความคิดเห็นที่ 32

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:18
ความคิดเห็นที่ 31

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:18
ความคิดเห็นที่ 30

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:17
ความคิดเห็นที่ 29

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:16
ความคิดเห็นที่ 28

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:13
ความคิดเห็นที่ 27

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:11
ความคิดเห็นที่ 26

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:10
ความคิดเห็นที่ 25

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:10
ความคิดเห็นที่ 24

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:09
ความคิดเห็นที่ 23

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:08
ความคิดเห็นที่ 22

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:06
ความคิดเห็นที่ 21
125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:05
ความคิดเห็นที่ 20

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:01
ความคิดเห็นที่ 19

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 14:00
ความคิดเห็นที่ 18

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:58
ความคิดเห็นที่ 17

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:58
ความคิดเห็นที่ 16

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:56
ความคิดเห็นที่ 15

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:56
ความคิดเห็นที่ 14

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:55
ความคิดเห็นที่ 13

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 13:48
ความคิดเห็นที่ 12

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 13:48
ความคิดเห็นที่ 11

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:45
ความคิดเห็นที่ 10

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:43
ความคิดเห็นที่ 9

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:42
ความคิดเห็นที่ 8

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:41
ความคิดเห็นที่ 7

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:40
ความคิดเห็นที่ 6

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:39
ความคิดเห็นที่ 5

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:38
ความคิดเห็นที่ 4

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:37
ความคิดเห็นที่ 3

พ่อหลวง คือ พ่อเรา 

พ่อหลวง คือผู้ให้ 

พ่อหลวง คือผู้พอเพียง 

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก 

พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง 

พ่อหลวง คือผู้ยิ่งใหญ่ 

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน 

พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:35
ความคิดเห็นที่ 2

พ่อหลวง คือ พ่อเรา 

พ่อหลวง คือผู้ให้ 

พ่อหลวง คือผู้พอเพียง 

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก 

พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง 

พ่อหลวง คือผู้ยิ่งใหญ่ 

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน 

พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 13:34
ความคิดเห็นที่ 1

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

125.24.106.19422 เม.ย. 62 - 13:32

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน