Facebook Twitter
gPlus 

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

โดย : พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือ22 เม.ย. 2562 เวลา 14:42125.24.106.1881,427
ตอบกระทู้
p 
ความคิดเห็นที่ 40

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:12
ความคิดเห็นที่ 39

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:12
ความคิดเห็นที่ 38

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ก

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:11
ความคิดเห็นที่ 37

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:11
ความคิดเห็นที่ 36

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:11
ความคิดเห็นที่ 35

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:10
ความคิดเห็นที่ 34

ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:09
ความคิดเห็นที่ 33

พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:08
ความคิดเห็นที่ 32

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:07
ความคิดเห็นที่ 31

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว


125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:07
ความคิดเห็นที่ 30

พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:06
ความคิดเห็นที่ 29

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:05
ความคิดเห็นที่ 28

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:05
ความคิดเห็นที่ 27

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:05
ความคิดเห็นที่ 26

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:04
ความคิดเห็นที่ 25

ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:02
ความคิดเห็นที่ 24

สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 15:00
ความคิดเห็นที่ 23

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 

125.24.100.4522 เม.ย. 62 - 14:59
ความคิดเห็นที่ 22

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง
มีความสุข

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:55
ความคิดเห็นที่ 21

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:54
ความคิดเห็นที่ 20

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:53
ความคิดเห็นที่ 19

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:52
ความคิดเห็นที่ 18

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:51
ความคิดเห็นที่ 17

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:51
ความคิดเห็นที่ 16

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:50
ความคิดเห็นที่ 15

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ก)

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:49
ความคิดเห็นที่ 14

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก)

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:49
ความคิดเห็นที่ 13

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:48
ความคิดเห็นที่ 12

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:48
ความคิดเห็นที่ 11

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:47
ความคิดเห็นที่ 10

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:47
ความคิดเห็นที่ 9

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:46
ความคิดเห็นที่ 8

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:46
ความคิดเห็นที่ 7

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:46
ความคิดเห็นที่ 6

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:45
ความคิดเห็นที่ 5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:45
ความคิดเห็นที่ 4

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:44
ความคิดเห็นที่ 3

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:43
ความคิดเห็นที่ 2

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:43
ความคิดเห็นที่ 1

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

125.24.106.18822 เม.ย. 62 - 14:43

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน