Facebook Twitter
gPlus 

EA กับ ความฝัน ?ฮับพลังงาน?

EA กับ ความฝัน “ฮับพลังงาน”

“ก่อนจะมาเป็น EA ต้องผ่านมาแล้ว 3 ยุค พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เตรียมจะก้าวขึ้นสู่ “สมาร์ทเอ็นเนอร์ยี่เพื่ออนาคต” ชู แบตเตอรี่ เป็นหัวใจสำคัญ รับเทรนด์พลังงานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้สร้างแพลทฟอร์ม กีเดียน เพื่อรองรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
คำกล่าวภายใต้ถ้อยแถลงของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA  บริษัทที่มักจะทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงเสมอ โดยผู้นำของ EA กล่าวว่า หากมอง EA เป็นคน จะเห็นว่าเป็นคนที่ทำอะไรใหม่ๆ และเป็นเรื่องของ innovation หรือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นคนที่กล้าจะทำ โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูก และไปก่อนรายอื่นๆ
ในปัจจุบัน EA ได้ผ่านมาแล้ว 3 ยุค   ยุคแรก  เริ่มก่อตั้งบริษัท หรือ ประมาณปี 2549 ด้วยการเริ่มจากเป็นบริษัทผู้ผลิตไบโอดีเซล  ขณะนี้ก็ยังทำอยู่ โดยมีกำลังการผลิต 8 แสนลิตรต่อวัน  ถือเป็นยุคที่ก่อร่างสร้างตัว หลังนั้นยุคที่ 2 ในช่วงปี 2554-2558 ได้เริ่มเข้าไปในธุรกิจที่เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยได้เริ่มทำโซลาร์ฟาร์ม ตอนนี้ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมทั้งสิ้น 664 เมกะวัตต์ตามแผน

EA เริ่มเปลี่ยนตัวเองอีกครั้ง

และยุคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน ถือเป็นยุคที่น่าสนใจ โดยเป็นยุคที่ EA ได้เปลี่ยนตัวเอง แล้วทำในสิ่งใหม่ที่มีนวัตกรรม เพราะเชื่อว่าในอนาคต หาก EA จะเติบโตไปข้างหน้า จะต้องทำในสิ่งที่แตกต่างเช่น โครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โครงการโรงผลิตกรีนดีเซล และพีซีเอ็มที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มขั้นสูงและเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท สถานีชาร์จไฟฟ้า ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ คอนเซ็ปของธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องเห็นเทรนด์ของตลาดก่อน จากนั้นลงไปศึกษามากขึ้น จะทำให้เห็นรายระเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
“ถ้าคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆ ต้องเดินออกจากคนที่ทำอะไรปกติ และต้องยอมรับคำวิจารณ์ และศึกษารายละเอียดให้มากๆ จากประสบการณ์ ในความคิดที่เราอยากไปทำอะไรใหม่ๆ เราอยากเข้าไปในเทรนด์ที่ตลาดใหญ่โตในอนาคต  โดยก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ่านไบโอดีเซลมายังโชลาร์ฟาร์ม-วินฟาร์ม เราเห็นอยู่แล้วว่า พลังงานเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งพอเราไปทำเรื่องปิโตเลียมแล้ว เราก็เริ่มเห็นพลังงานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เรามองเห็นโอกาส และหากเรามาเร็ว ก็สามารถยึดพื้นที่ของตลาดได้ก่อนคนมาทีหลัง แต่หากเรามาช้า ก็จะไปแย่งตลาดคนอื่น”
ในอดีตประเทศไทยเติบโตมาได้ด้วยการ OEM หรือ รับจ้างผลิต เนื่องจาก ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก และมีค่าแรงที่ถูก ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตมาถึงปัจจุบัน แต่มองว่าไปต่อไม่ได้  เพราะประเทศไทยซื้อเทคโนโลยี และหลายๆฝ่ายต่างก็พูดเสียงเดียวกันหมด ดังนั้น EA จึงมองเห็นโอกาสในส่วนนี้

จะโตต้องสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง

สิ่งที่ EA พยายามทำมาโดยตลอด คือ พยายามที่จะเปลี่ยน โดยก่อนหน้านี้เป็นเพียงผู้ผลิตปกติ หรือไปทำโครงการโซลาร์ฟาร์ม วินฟาร์ม ซึ่งถือเป็นการนำโครงการมาดำเนินการให้สำเร็จ และสร้างรายได้ ดังนั้นหาก EA ต้องการที่จะเติบโตไปข้างหน้า ต้องเริ่มสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง ตอนนี้โลกได้เป็นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้า ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของหลายๆอุปกรณ์ ทั้ง EV สมาร์ทซิติ้ โซลาร์ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นตัวขับเคลื่อนว่าในอนาคต ต้องมี สมาร์ทกริด พลังงานสะอาด และที่กักเก็บพลังงาน  โดยหากเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคต หัวใจหลักของมันก็คือ “แบตเตอรี่”

แบตเตอรี่ หัวใจหลักของพลังงานไฟฟ้า

จึงได้ริเริ่มสร้างโรงงานบริษัทจึงได้ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปยังยุคของพลังงานแห่งอนาคต ทั้งด้านการช่วยเก็บสำรองไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ การบริหารจัดการระบบการผลิตและการจำหน่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (peak) และต่ำ (off-peak) รองรับการเชื่อมโยงความต้องการของผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ให้บริการสายส่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เปลี่ยนจากระบบรวมศูนย์ (Centralize System) ไปเป็นระบบกระจายตัว (Decentralize System)? โดยหลังจากที่ได้ก่อสร้าง โรงงานแบตเตอรี่ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงนั้น จะถือเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะกลายเป็น จุดศูนย์กลาง (Hub) ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

Gideon แพลทฟอร์มซื้อขายพลังงาน

ล่าสุด EA ได้สร้างแพลทฟอร์มจากเทคโนโลยีของ EA เอง ภายใต้ชื่อ Gideon (กีเดียน) เพื่อรองรับการซื้อขายพลังงาน โดยจะเป็น Multi-dimensional platform ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทั้งผู้ผลิตพลังงาน ผู้บริโภค ผู้บริหารสายส่ง คนกำกับดูแล ให้ลดการใช้พลังงาน โดยลูกค้าสามารถซื้อพลังงานจากผู้ผลิตได้โดยตรง ผ่าน Transmission Line หรือผ่านทาง enhanced single buyer เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยี block chain และ big data เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างทรงประสิทธิภาพแล้ว Gideon จะสามารถขยายขอบข่ายของระบบการจัดการและควบคุมพลังงานได้กว้างไกลไปจนถึงระดับอาเซียนได้ในระยะอันใกล้ ในการนี้ โดยคาดว่าจะสามารถนำ Gideon มาเริ่มให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในต้นปี 2563 นี้
“ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ต้องรับมือกับความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะการที่บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติ ยิ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน จึงได้เริ่มศึกษาและเตรียมการมากว่า 5 ปี  เพื่อจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ควบคู่กัน” นายสมโภชน์ กล่าว

--------------------------
“ธุรกิจพลังงานเป็นตลาดใหญ่  เราก็เริ่มเห็นพลังงานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง  และ EA เห็นโอกาส ถ้าเรามาเร็ว ก็สามารถยึดพื้นที่ของตลาดได้ก่อน  แต่หากเรามาช้า ก็จะไปแย่งตลาดคนอื่น”

 

https://today.line.me/th/pc/article/EA+กับ+ความฝัน+“ฮับพลังงาน”-06xlK3

โดย : มินะ3 ก.ย. 2562 เวลา 10:25119.42.115.100664
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน