Facebook Twitter
gPlus 

Adani Green Energy ระดมทุนได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Adani Green Energy Limited (AGEL) ระดมทุนผ่านข้อตกลงสินเชื่อได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปสนับสนุนทรัพย์สินพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผ่านการลงนามในสัญญาหลักร่วมกับกลุ่มผู้ให้กู้ระหว่างประเทศระดับแนวหน้า โครงการสินเชื่อแบบหมุนเวียนนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้ทุนสำหรับโครงการไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดกำลังผลิต 1.69 GW ในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SVP) 4 แห่งในรัฐราชาสถาน อินเดีย

 

ตามข้อตกลงดังกล่าว ธนาคารระหว่างประเทศ 12 แห่ง ได้แก่ Standard Chartered Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cooeperatieve Rabobank U.A., DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., BNP Paribas, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH และ ING Bank N.V. ได้ร่วมให้วงเงินสินเชื่อที่จะถือว่าเป็นเงินกู้โครงการไฮบริดพลังงานสีเขียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรกของอินเดีย แหล่งสภาพคล่องใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์ของ AGEL ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทและถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการบรรลุความตั้งใจของบริษัทที่จะขยายกำลังการผลิตเป็น 25 GW ภายในปี 2025

 

โครงการระดมทุนนี้เป็นส่วนสำคัญของแผนบริหารจัดการเงินทุนโดยรวมของ AGEL และยังมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนทั้งหมดสำหรับแผนการเติบโตของบริษัท สัญญาหลักดังกล่าวได้วางกรอบการจัดหาเงินทุนในแง่ของหลักการและกระบวนการที่เห็นพ้องกัน ซึ่งระบุว่า AGEL จะร่วมมือกับผู้ให้ทุนเพื่อระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังสำหรับโครงการทั้งหมดในอนาคตตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้

 

โครงการระดมทุนครั้งนี้เน้นย้ำปรัชญาการพัฒนาของบริษัทในพอร์ตการลงทุนของ Adani ซึ่งดำเนินการผ่านกรอบการทำงานเพื่อความเป็นเลิศที่ได้พัฒนาขึ้นภายในบริษัท โดยุม่งปฏิบัติตามหลักการข้อตกลงร่วม (equator principle) และมาตรฐานสูงสุดของการตรวจสอบประเมินธุรกิจ (due dilligence) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 

คุณ Vneet Jaain กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของ AGEL กล่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าในโครงการระดมทุนนี้ว่า "สำหรับเราแล้ว ความก้าวหน้าครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความสามารถของเราในการดำเนินการในด้านพลังงานหมุนเวียน เรามุ่งผลิตพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกที่สุด ความรวดเร็วและขนาดการดำเนินการของเราทำให้เราเป็นผู้นำในเส้นทางนี้ เราเชื่อว่าการเพิ่มระดับและความหลากหลายในทรัพยากรเงินทุนของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความตั้งใจของ AGEL ที่จะก้าวเป็นผู้เล่นด้านพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดของโลก ธนาคารต่าง ๆ ที่ตกลงให้ความร่วมมือในธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นคู่ค้ารายสำคัญของเรา ในการทำให้เกิดการเข้าถึงเงินทุนระดับโลกสำหรับพอร์ตฟอลิโอสินทรัพย์ด้านพลังงานหมุนเวียนของเรา โครงการระดมทุนนี้ยังจะช่วยในแง่ของความต้องการรีไซเคิลทุนของธนาคาร และทำให้สามารถใช้เงินทุนก้อนเดิมสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคตของ AGEL โครงการที่มีลักษณะหมุนเวียนเช่นนี้จะช่วยให้ AGEL บรรลุเป้าหมายในการมีพอร์ตฟอลิโอขนาดกำลังผลิต 25 GW ภายในปี 2025 นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมให้ AGEL มีสถานะที่พร้อมสำหรับการเติบโตในภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย"

 

ผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายที่มีส่วนในข้อตกลงนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น Standard Chartered Bank ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายรายหลัก (lead underwriter) ผู้จัดการเงินกู้ร่วม (Mandated Lead Arranger, Bookrunner - MLAB) ที่ปรึกษาการตรวจสอบประเมินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารผู้ร่วมประสานงานด้านเอกสาร (co-documentation bank) และผู้ร่วมประสานงานด้านเงินกู้สีเขียวของโครงการนี้ ในทำนองเดียวกัน MUFG Bank ทำหน้าที่ MLAB, ธนาคารฝ่ายเทคนิค และผู้ร่วมประสานงานด้านเงินกู้สีเขียว BNP Paribas ทำหน้าที่เป็น MLAB และธนาคารผู้ร่วมประสานงานด้านเอกสาร DBS Bank Ltd ทำหน้าที่เป็น MLAB ธนาคารจัดการบัญชี (accounts bank) และ Mizuho เป็น MLAB ธนาคารผู้จัดการแบบจำลองทางการเงิน (financial modelling bank) นอกจากนี้ยังมี Intesa Sanpaolo S.p.A, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cooeperatieve Rabobank U.A, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Siemens Bank GmbH และ ING Bank N.V. ทำหน้าที่เป็น MLAB สำหรับโครงการนี้

 

สำหรับพันธมิตรรายอื่น ๆ นั้น Latham & Watkins LLP และ Luthra & Luthra ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้กู้ ขณะที่ Linklaters และ Cyril Amarchand Mangaldas ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ให้กู้ Tractebel Engineering Private Limited ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงเทคนิคสำหรับผู้ให้กู้ UL ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินผลตอบแทนพลังงานสำหรับผู้ให้กู้ ERM ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับผู้ให้กู้ Arcadis ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการตรวจสอบประเมินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับผู้ให้กู้ Deloitte ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบแบบจำลองทางการเงิน Marsh ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันของผู้ให้กู้ และ KPMG ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นอิสระสำหรับเงินกู้สีเขียว (Green Loan) นี้

 

เกี่ยวกับ Adani Green Energy Limited

 

Adani Green Energy Limited ("AGEL") เป็นส่วนหนึ่งของเครือ Adani Group ในอินเดีย มีพอร์ตฟอลิโอพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 14,815 MW โดยมีทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ระหว่างการก่อสร้าง และเพิ่งได้สัญญา เพื่อสนองความต้องการของคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่ลงทุนได้ บริษัทดำเนินการพัฒนา สร้าง เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมระดับใหญ่ (utility-scale) แบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ลูกค้ารายสำคัญของ AGEL ประกอบด้วย National Thermal Power Corporation ("NTPC"), Solar Energy Corporation of India ("SECI") และหน่วยงานให้บริการพลังงานของรัฐอีกหลายแห่ง บริษัท AGEL เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2018 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 2.503 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีส่วนช่วยให้อินเดียบรรลุเป้าหมาย COP21 และในปีงบประมาณนี้ Mercom Capital คลังสมองจากสหรัฐ ยังได้จัดอันดับให้ Adani Group เป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์พลังงานแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งของโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adanigreenenergy.com

 

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามได้ที่ :
Roy Paul
อีเมล: roy.paul@adani.com

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1459130/Adani_Renewables_Logo.jpg

โดย : Media12320 มี.ค. 2564 เวลา 13:20125.26.174.642,008
ตอบกระทู้
ทั่วไป 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน