Facebook Twitter
gPlus 

เอดีบีลงทุนในโครงการหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพลังงานลม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ฯ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (green bond) มูลค่า 3 พันล้านบาท หรือ 98.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งออกโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (Energy Absolute) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะนำเงินจากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในโครงการระยะยาว ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 260 เมกะวัตต์ การลงทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในจังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีได้มากถึง 200,000 ตัน ภายในปี 2563

     การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 พันล้านบาท เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของบริษัทพลังงานในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Climate Bond Standard และเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการลงทุนในพลังงานลมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วย การออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะใช้เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ หรือโครงการที่ดำเนินการอยู่ และอาจเป็นการลงทุนบางส่วน หรือเป็นการลงทุนทั้งหมดของโครงการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 

การลงนามข้อตกลงซื้อขายหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างนายคริสโตเฟอร์ ธีม รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชน เอดีบี และ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ จะจัดขึ้นระหว่างการสัมมนา Capital Market Research Forum ในหัวข้อเรื่อง ‘การพัฒนาตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย’ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเอดีบี และสถาบันวิจัยตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานทดแทนที่เหมาะสม” นายธีม กล่าวว่า “นอกจากนั้น การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ ในครั้งนี้ จะสนับสนุนการวิวัฒนาการของตลาดพันธบัตร ในขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมการไปถึงเป้าหมายพลังงานสะอาดโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เติบโตขึ้นภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย”

“การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทของเราสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยังแสดงความมุ่งมั่นของเราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” กล่าวโดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล 

" หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จ เราได้ก้าวต่อไปอีกขั้นในการเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสิทธิบัตรและนวัตกรรมในการผลิตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ระบบการเก็บกักพลังงาน ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า (electric vehicles) สถานีอัดมอร์เตอร์ไฟฟ้า เรือข้ามฟากที่ขับเคลื่อนด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า นอกจากนั้น บริษัทฯ กำลังเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าขายพลังงาน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเอง”

ประเทศไทยคาดว่าจะมีการผลิตพลังงานทดแทนมากถึงร้อยละ 15 - 20 ของการผลิตพลังงานรวมทั้งหมด ภายในปี 2579 จากที่ปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานในจังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีได้มากถึง 200,000 ตัน ภายในปี 2563 

แผนงานของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป้าหมายการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ ADB’s Strategy 2030 ที่ตั้งเป้าว่าร้อยละ 75 ของโครงการที่เอดีบีสนับสนุน จะเป็นการช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเอดีบีตั้งเป้าจะสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ถึง 80 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2562-2573 อีกด้วย 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2549 และเป็นหนึ่งในที่บริษัทพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 2 แห่ง ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 664 เมกะวัตต์

Climate Bond Standard เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศโดยอ้างอิงสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการประเมินการลงทุนในตราสารหนี้ โดยมีผู้ออกตราสารหนี้ รัฐบาล นักลงทุน เป็นผู้ใช้มาตรฐานดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ปัญหาลดโลกร้อน

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน เอดีบียังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป โดยในปี 2561 เอดีบี ได้ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

ที่มา:  https://bit.ly/31o63Ci

 

โดย : NineNice24 ต.ค. 2562 เวลา 23:21223.24.169.38792
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน