Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

สสส.จัดอบรมยืดเหยียด มุ่งส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีสสส. จัดอบรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับผู้นำชุมชน

 

ก่อนส่งต่อความรู้ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี      
            ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มคนรักสุขภาพ แต่จะมีสักกี่คนที่ให้ความสำคัญกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย เพื่อให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การยืดเหยียดเพื่อบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ที่เกิดจากการยึดเกร็งของกล้ามเนื้อ       
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงได้จัด
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด สำหรับผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้นำด้านการออกกำลังกายในชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกวิธี ทั้งในกลุ่มวัยเด็ก ผู้สูงอายุ และวัยทำงาน       
            รศ. เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และผู้คิดค้นการออกกำลังกายด้วยยางยืด กล่าวว่า 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยการสร้างเสริมความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า และกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย            
            สำหรับคำแนะนำในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สามารถแบ่งออกเพื่อความเหมาะสมเป็น 
ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็กควรทำหลังการอบอุ่นร่างกาย หรือเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการยืดกล้ามเนื้อ เพราะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นกิจกรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาพลศึกษา แต่ทว่ากลับถูกละเลยเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรให้เด็กได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กมากยิ่งขึ้น

 

ในส่วนของวัยผู้สูงอายุนั้น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยให้การทำงานของร่างกายได้ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นปกติ และใช้ชีวิตประวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อในผู้สูงอายุนั้นจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของข้อต่อให้มีระยะของการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น และจะช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มอีกด้วย

และสำหรับวัยทำงาน การยืดเหยียดยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยกลุ่มคนวัยทำงานมักขาดกิจกรรมทางกายมากกว่าวัยอื่น ซึ่งสาเหตุมาจากการนั่งอยู่ในที่ทำงานต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการปวดเมื่อยล้า และข้อต่อมีการยึดเกร็งตลอดเวลา วัยทำงานจึงจำเป็นที่จะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเป็นประจำ เพื่อช่วยป้องกันและลดความตึงปวดของกล้ามเนื้อ ทั้งยังทำให้การไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง          
            ด้าน ครูประเสริฐ ศรียา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมฝ่ายกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสาริกา
 จังหวัดนครนายก ผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า ทุก ๆ เดือนภายในตำบลจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยประชาชนจากทุก ๆ หมู่บ้านในตำบลจะมาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมการออกกำลังกาย ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับชุมชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

“สำหรับผู้สูงอายุแล้ว การออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการยืดหยุ่นของร่างกายจะน้อยลงกว่าคนทั่วไป เพราะฉะนั้นแล้วการยืดเหยียดสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่จะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว และมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ รวมถึงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ” ครูประเสริฐ กล่าว

            นางอรพินท์ นวมนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ซึ่งทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟู ป้องกันการเกิดโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะกา จ.นครนายก หนึ่งในผู้ที่ได้รับการอบรม กล่าวว่า อาชีพของพยาบาลก็คือการให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งการที่ได้เข้ารับการอบรมจากโครงการนี้ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตนเอง รวมถึงถ่ายทอด และแนะนำวิธีการยืดเหยียดที่ถูกต้องให้กับคนไข้ได้     
            “การมีสุขภาพที่ดีนั้น สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเรา ด้วยการดูแลตัวเอง และการที่เรารู้วิธีการที่ถูกต้องก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างดีมากขึ้น” นางอรพินท์กล่าว

            นายนภัทร ตลับกลาง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน         ต.หนองแสง จ.นครนายก ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด กล่าวว่า ในทุก ๆ สัปดาห์จะมีกิจกรรมออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ซึ่งผู้ที่มาร่วมกันออกกำลังกายก็จะมีหลากหลายวัย ทั้งเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อบริหารร่างกายนั้นก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้นำออกกำลังกาย หรือ อาสาสมัครก็จะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมให้กับแต่ละช่วงวัย การอบรมดังกล่าวจึงเป็นเป็นโครงการที่ทำให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้มาใช้ และเผยแพร่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            “เมื่อทราบถึงวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถช่วยให้การออกกำลังกายได้ผลดียิ่งขึ้น รวมถึงลดการบาดเจ็บระหว่างที่ทำกิจกรรมด้วย” นายนภัทรกล่าว     
            การไม่เป็นโรค นับเป็นลาภอันประเสริฐ แต่จะดียิ่งกว่า ถ้าหากทุกคนมีวิธีการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้จากกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพราะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง และทำอย่างเป็นประจำ รวมถึงเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนั้น จะสามารถช่วยป้องกันและบำบัดอาการปวดต่างๆของร่างกายที่เกิดจากการยึดเกร็งได้ ตลอดจนลดปัญหาของการเกิดโรคทางกายและทางจิตที่อาจจะตามมาได้อีกหลายประการ

 
 
โดย : Extravaganza PR2 ก.ค. 2562 เวลา 16:38134.196.11.2467,308
ตอบกระทู้
สสส. 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน